29-04-2021

Komunalna inspekcija Budve kaznila nesavjesne investitore sa 4.000€

Budvanksa Komunalna policija i inspekcija kaznila je sa 4.000 eura građevinske kompanije koje grade zgrade u Bečićima, saopšteno je portalu RTV Budva iz ove opštinske službe. Kako ističu, izvođači radova imaju rok od dva dana da otklone nepravilnosti.Kako su naveli, u okviru redovne kontrole,po prijavi gradjana MZ Becici, Komunalna inspekcija i policija izvršila je inspekcijski nadzor u neposrednoj blizini bečickog potoka, gdje se izvode radovi na dva građevinska objekta, investitora "Eurozox", "Home invest" (oba sa sjedistem u Danilovgradu) i DOO "Priap LTD" iz Budve.
"Za utvrđene nepravilnosti sa aspekta komunalnog reda - prekopavanje javne površine bez odobrenja nadležnog organa- DOO "Priap LTD"- Budva novčano je kažnjeno sa 1.500 eura, dok je odgovorno lice u pravnom licu kažnjeno sa 500 eura. Za nepravilnosti odlaganja kamenog i zemljanog nanosa u korito atmosverskog potoka isto pravno lice "Priap LTD" kažnjeno je novčano sa 1.500 eura, dok je odgovorno lice u pravnom licu kažnjeno sa 500 eura. Zapisnički je određen rok od dva dana da se navedene nepravilnosti otklone", saopšteno je iz Komunalne inspekcije i policije opštine Budva.

Ukupan iznos izrečenih kazni je 4.000 eura.


D.B.