19-10-2021

Konferencija o saobraćaju na visokom nivou u petak u Budvi

Konferencija o saobraćaju na visokom nivou, koju organizuje Ministarstvo kapitalnih investicija, biće održana u petak u hotelu Maestral u Pržnu.

Konferencija o saobraćaju na visokom nivou u petak u Budvi | Radio Televizija Budva

Foto: maestal.me

Na tom skupu će, kako je saopšteno iz Ministarstva, učestvovati ministri iz oblasti saobraćaja država članica Centralnoevropske inicijative (CEI) i Zapadnog Balkana

U pozivnom pismu svim učesnicima, koje potpisuje resorni minister Mladen Bojanić, navodi se da će prva sesija biti posvećena Izvještaju o napretku akcionih planova Transportne zajednice, koji će uključivati kratku prezentaciju, nakon čega će uslijediti intervencije Evropske komisije (EK) i ministara zaduženih za transport zemalja u jugoistočnoj Evropi.

Na drugoj sesiji učestvovaće ministri, odnosno predstavnici na visokom nivou iz članica CEI, ministri zemalja članica Transportne zajednice iz jugoistočne Evrope i predstavnici Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, koji će učestvovati kao posebni gosti crnogorskog Predsjedništva CEI.

Ta sesija će biti fokusirana na poboljšanje i jačanje povezanosti na Zapadnom Balkanu i među članicama CEI.

Bojanić je u pozivnom pismu naveo da vjeruje da zemlje jugoistočne Evrope i šireg regiona CEI dijele zajedničke izazove vezane za nadogradnju saobraćajnih mreža.

„Izazovi se kreću od administrativnih reformi potrebnih za transpoziciju i primjenu pravnih tekovina EU, preko izgradnje kapaciteta i obuke administracije, do projektovanja i izgradnje zelenijih i održivijih transportnih mreža“, rekao je Bojanić.

On smatra da će konferencija biti dobra prilika za diskusiju o načinima koji će ojačati dalje saobraćajne veze, uključujući olakšavanje procedura graničnih prelaza, kao i za poboljšanje regionalne integracije sa transportnim mrežama EU.

Prema njegovim riječima, cilj Ministarstva je dalje jačanje regionalne saradnje koja bi mogla dovesti do razmjene stručnosti i znanja o saobraćaju.

„Stoga su potrebni zajednički napori kako bi se popunile praznine u poboljšanju mehanizama koordinacije, stvaranju savremenih transportnih politika i stimulisanju prevoznika da postanu konkurentniji na međunarodnim tržištima“, zaključio je Bojanić.