24-04-2018

Konkurs za stipendiju na Fakultetu za biznis i turizam Budva

Fakultet za biznis i turizam Budva poziva učenike IV razreda srednjih škola iz Crne Gore da se prijave na konkurs za besplatno studiranje na osnovnim studijama na tom fakultetu.

Konkurs za stipendiju na Fakultetu za biznis i turizam Budva | Radio Televizija Budva

Kako se navodi na sajtu tog fakulteta, konkurs je otvoren do 11. juna ove godine.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fakulteta za biznis i turizam Budva, Dekan tog fakulteta je objavio konkurs za najbolju biznis ideju iz oblasti turizma radi dodjele studentske stipendije.

1. Pozivaju se učenici IV razreda srednjih škola, maturanti iz Crne Gore, da konkurišu za besplatno studiranje - STIPENDIJU na osnovnim studijama Fakulteta za biznis i turizam Budva, studijski program Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

2. Iznos stipendije je 4.500,00 € i odnosi se na pokriće redovnih troškova studiranja na Fakultetu za tri akademske godine.

3. Stipendiju dobija kandidat čiji se rad na temu “Moja biznis ideja u turizmu” ocijeni najboljim.

4. Ideja treba da se elaborira i prezentira u pisanom obliku, a treba da sadrži:
4.1. Naziv projekta/ biznis ideje;
4.2. Prikaz inicijatora projekta (do jedne strane kucanog teksta);
4.3. Opis projekta (do tri strane kucanog teksta);
4.4. Ekonomski efekti projekta (do dvije strane kucanog teksta);
4.5. Rezime (do jedne strane kucanog teksta).

5. Konkurs traje do 11.06.2018. godine.

6. Radovi se predaju u velikoj zapečaćenoj koverti na kojoj piše samo adresa Fakulteta, sa naznakom “Ne otvaraj – Moja biznis ideja!” (bez naznačenog imena pošiljaoca). Unutar velike koverte nalazi se nepotpisan rad na temu “Moja biznis ideja u turizmu” i manja zapečaćena koverta sa svjedočanstvima i kontaktima autora (lični podaci autora, broj telefona, mail adresa).

7. Rad iz tačke 6. se šalje poštom ili predaje na Fakultetu.

8. Radove otvara i vrednuje tročlana mješovita ekspertska komisija, sastavljena od jednog profesora na Fakultetu, jednog studenta Fakulteta i jednog turističkog menadžera sa internacionalnim iskustvom u turizmu, koju imenuje Dekan i koja vrši rangiranje prispjelih radova. Rang lista radova se dostavlja Dekanu, koji odobrava njeno objavljivanje na sajtu Fakulteta. Po objavljivanju Rang liste, Komisija, u prisustvu Dekana i predsjednika Upravnog odbora Fakulteta, otvara koverte sa podacima i svjedočanstvima, te radovi dobijaju Autora.

9. Nakon sedam dana od objavljivanja Rang liste radova, Komisija poziva kandidate sa urednom dokumentacijom na intervju po pitanjima iz elaborirane biznis ideje.

10. Vrednovanje u Rang listi kandidata se vrši po sledećim parametrima:
10.1. Maksimalan broj poena za rad: 40 poena
10.2. Maksimalan broj poena po osnovu uspjeha u školi: 40 poena
10.3. Maksimalan broj poena na bazi intervjua: 20 poena

11. Pobjednički rad biće objavljen u časopisu “Putovanja”.

"Komisija nakon intervjua objavljuje kompletiranu Rang listu, odnosno listu koja sintetizuje poene po osnovu rada, uspjeha u školi i intervjua. Potpisanu Rang listu dostavljaju Dekanu, koji je objavljuje na sajtu Fakulteta i dostavlja učesnicima konkursa. Sa prvorangiranim kandidatom Dekan svečano zaključuje ugovor o stipendiranju", navodi se na sajtu tog fakulteta.

Adresa za informacije: Fakultet za biznis i turizam Budva, zgrada Akademija Znanja Budva, e-mail: [email protected], telefoni: +382 67 636 971 +382 67 280 700 +382 69 718 355 +382 69 050 243