20-12-2014

Konkurs za sufinansiranje projekata

Ministarstvo kulture objavilo je konkurs za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u narednoj godini.

Konkurs za sufinansiranje projekata | Radio Televizija Budva

To se odnosi na likovnu i muzičku djelatnost, književnost i prevođenje, časopise za kulturu i umjetnost, pozorišnu produkciju, kulturno-umjetničke manifestacije i filmske produkcije.

Pravo učešća na konkurs imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, koja su registrovana za djelatnost kulture.

Za ove projekte i programe ne mogu konkurisati nevladine organizacije i javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.
Prijave se podnose do 2. februara 2015. godine.