13-06-2021

Krapović: PUP da stavi tačku na višedecenijsku devastaciju Budve

Predsjednik skupštinskog Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, poslanik Dragan Krapović kazao je u izjavi za "Dan" da od prostorno-urbanističkog plana (PUP) za metropolu turizma očekuje da konačno stavi tačku na višegodišnju i višedecenijsku devastaciju prostora Budve.


Foto: Dan

Vlada je u petak donijela odluku o izradi PUP-a Opštine Budva, kojim je stopirana gradnja svih, osim objekata od javnog interesa, u centru tog grada i u Bečićima.

– Takođe, očekujem od nadležnih u Vladi Crne Gore i ukazujem da je prvo neophodno da se izabere obrađivač plana na bazi veoma jasnih kriterijuma, iskustva na sličnim poslovima i referenci planera. Potrebno je da to budu pojedinci sa iskustvom i nespornim stručnim autoritetom i moralnim kredibilitetom. Uz to, potrebno je da se od strane Vlade utvrdi veoma jasan programski zadatak kao putokaz kako ozdraviti i razvijati prostor Budve. Smatram da je takođe neophodno da Skupština opštine Budva razmatra i zauzme stav o programskom zadatku za PUP Budva, istakao je Krapović.

Dodao je da će, ukoliko ti uslovi koje je pobrojao budu ispunjeni, te odluke Vlade imati pravi efekat, a "ako ne budu, bojim se da ništa nijesmo uradili!".

– Sa pravnog aspekta jasno je da je kompletirana prijava gradnje na dan stupanja odluke na snagu stečeno pravo za gradnju, sve manje od toga ne znači ništa u proceduralnom smislu. Ovo nije poslednji momenat da se spasu Budva i Bečići, međutim, cijenim da su ove odluke davno trebalo da budu donesene i da svakim danom primjenjivanja ovih problematičnih dokumenata Budva kao prvoklasna turistička destinacija propada, ocijenio je Krapović.

Prema njegovim riječima, vidjeće se u narednom periodu kako će se razvijati taj proces i kakvi će biti potezi povučeni od nadležnih u Vladi.

Radiće i stratešku procjenu

U vladinoj odluci navodi se da se PUP izrađuje za prostor cijele opštine Budva, sa pripadajućim morskim akvatorijumom. Za PUP će se, kako se precizira, raditi strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa zakonom.

Osim što su od zabrane gradnje izuzete ustanove prosvjete, kulture, sporta i socijalne djelatnosti, u odluci se precizira da će moći da se grade trafostanice i razvodna postrojenja, objekti za zahvatanje i tretman vode za piće i druge potrebe, građevine za tretiranje otpadnih voda, ulice, trgovi, parkinzi, pijace, groblja, podzemni i nadzemni prolazi, garaže, kao i zelene površine...

– Vjerujem da će svi pomno pratiti odluke koje se donose i poteze koji se povlače. Znam da nadležni skupštinski odbor kojim predsjedavam sigurno hoće, kao i cijelokupna zainteresovana javnost, te da će posledica naših ukupnih napora biti očuvanje prostora i održivog razvoja Budve kao turističke destinacije, naglasio je Krapović.

U Vladi su u petak kazali da je osnovni cilj i zadatak izrade plana stvaranje planskog i formalnog osnova za obezbjeđenje održivog razvoja koji predstavlja jedan od najvažnijih izazova politike uređenja prostora.

– Odlukom se, pored ostalog, uređuju pitanja koja se odnose na postupak izrade, obuhvat, zabranu građenja, rok izrade, finansijska sredstva i obavezu izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu. U diskusiji je posebno naglašen značaj odredbe kojom se zabranjuje građenje na pojedinim djelovima prostora u granicama obuhvaćenim postojećim planskim dokumentima. Zabrana gradnje ne odnosi se na izgradnju objekata obrazovanja, nauke, zdravstva, socijalnog staranja, kulture, sporta i rekreacije, infrastrukture i drugih djelatnosti od javnog interesa. Takođe, zabrana gradnje se ne odnosi ni na objekte koji se rekonstruišu radi sanacije, održavanja i korišćenja u okviru postojećih horizontalnih i vertikalnih gabarita, a koji su izgrađeni u skladu sa zakonom. Zabrana će biti na snazi do donošenja PUP-a Budva – navode u Vladi.Izvor: Dan online