07-02-2018

Krapović: Upoznati gradjane sa posljedicama nelegalizacije

Iako je počelo prijavljivanje za legalizaciju objekata, taj proces ide sporo, izjavio je predsjednik opštine Budva, Dragan Krapović.

Krapović: Upoznati gradjane sa posljedicama nelegalizacije | Radio Televizija Budva

Opština je bila protiv donošenja ovakvog zakona, ali nakon usvajanja je morala da sačini odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, koju su dali građanima na ocjenu.

"Nisam siguran da imamo administrativne i druge kapacitete da to sprovedmo kako treba", istakao je Krapović.

On smatra da se mora krenuti sa agresivnijom kampanjom, tokom koje bi gradjani bili upoznati i sa posljedicama nelegalizacije i najavom uvođenja plaćanja rente u iznosima koji će biti mnogo veći od troškovi legalizacije.

Tokom marta će biti donijeta odluka o naknadi za bespravne objekte koja ne bi smjela biti mala da stimuliše divlje graditelje, niti prevelika da destimuliše legalne objekte, zaključio je predsjednik Krapović.