08-02-2019

Kreće postupak podjele Budvanske rivijere

Vlada je dala saglasnost na odluku odbora direktora Budvanske rivijere o izboru modela i pokretanju postupka restrukturiranja, koju je odbor donio 20. decembra prošle godine. Time će se i zvanično pokrenuti postupak podjele Budvanske rivijere u dva preduzeća.

Kreće postupak podjele Budvanske rivijere | Radio Televizija Budva

U novom preduzeću biće hoteli “Sveti Stefan i “Miločer, uz proporcionalnu podjelu akcija, dok će ostali hoteli ostati u trenutnom preduzeću.

Vlada je donijela i odluku o planu privatizacije za ovu godinu, i usvojila izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju sa izvještajem o realizaciji plana privatizacije za prošlu godinu, piše bankar.me.

Usvojen je i izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na projekat Luštica bej za prošlu godinu, kao i izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula za prošlugodinu.

Vlada je usvojila i inicijativu investitora Novog duvanskog kombinata vezanu za rješavanje statusa nenovčanog uloga Vlade u tom preduzeću.

Vlada je dala saglasnost i na program rada i finansijski plan NTO Crne Gore za ovu godinu.

“Program obuhvata niz aktivnosti koje NTO planira da sprovede u ovoj godini. A baziran je na analizi ostvarenih rezultata u prošloj godini, stanja na emitivnim tržištima, raspoloživih smještajnih kapaciteta, stanja turističkog proizvoda, raspoloživih sredstava u budžetu i aktuelnih trendova u svjetskoj privredi i turizmu”, konstatovano je u saopštenju.

Navodi se da rezultati turističke 2017. i 2018. godine potvrđuju trend kontinuiranog rasta broja dolazaka, ostvarenih noćenja i prihoda od turizma na globalnom i nacionalnom nivou.

“Crna Gora bilježi značajan rast u kontekstu broja stranih turista i nadmašuje stopu rasta na globalnom nivou”, kaže se u saopštenju.

NTO će, kako navode, aktivnosti fokusirati prije svega na evropska tržišta, i to tržišta njemačkog govornog područja, Velike Britanije, Francuske, Poljske, Rusije i regiona, ali će nastaviti aktivnosti i na drugim, u saradnji sa crnogorskim institucijama i organizacijama iz regiona.