29-07-2016

Krivokapić: Produženi boravak za djecu da bude obavezan u Budvi

Krivokapić: Produženi boravak za djecu da bude obavezan u Budvi | Radio Televizija Budva

"SD Budva se zalaže da produženi boravak bude obavezan u Budvi i apeluje na Ministarstvo prosvjete da pomogne školama u opremanju prostorija u kojima će djeca pored redovne nastave boraviti još jedan dio dana, do 17.00 časova, iz razloga usklađivanja sa radnim vremenom od 9 do 17h. Mi prepoznajemo značaj produženog boravka u školama kako bi svi oni roditelji koji rade a koji nemaju druge mogućnosti za zbrinjavanje djece mogli kvalitetnije da usklade svoje privatne i poslovne obaveze.

Ovaj problem u našem gradu posebno je izražen zbog prekovremenog rada i rada organizovanog u smjenama, pa se pred posebnim izazovom nalaze zaposleni roditelji koji veoma teško mogu da organizuju čuvanje svoje djece.

Osim toga, smatramo i da kapaciteti u dvije osnovne škole postoje i da ih treba prilagoditi ovoj namjeni čime bi se izbjeglo i plaćanje privatnih, najčešće nelegalnih boravaka za djecu.

Naši zahtjevi su u potpunosti usklađeni i sa važećim Zakonom o osnovnom obrazovanju, u kojem je predviđeno da škola, u skladu sa svojim mogućnostima, organizuje produženi boravak za učenike. U okviru produženog boravka učenicima se obezbjeđuje čuvanje u toku kojeg se odvijaju različite sportske i kulturno - umjetničke aktivnosti, učenje, izrada domaćih zadataka i izvršavanje drugih obaveza, u skladu sa pravilima škole", navodi se u saopštenju koje potpisuje Draško Krivokapić, predsjednik SD Budva.