06-06-2015

Licencu ima 412 spasilaca

Ukupno 412 spasilaca na vodi dobilo je ili ovjerilo licencu, čime su stekli mogućnost da budu angažovani tokom nastupajuće turističe sezone.

Licencu ima 412 spasilaca | Radio Televizija Budva

Kako je saopšteno iz Crvenog krsta Crne Gore, spasioci su dobili ili ovjerili licencu na prethodne tri obuke za nove spasioce i provjerama.

„Ove godine je povećan broj izgrađenih i uređenih kupališta na vodi i iznosi 377, pa se procjenjuje da će tokom sezone biti potrebno angažovati preko 500 spasilaca“, kaže se u saopštenju.

Oni koji žele da postanu spasioci na vodi imaju još jednu priliku za to ove godine, na četvrtoj obuci, koja počinje 15. juna u Nastavnom centru Crvenog krsta za obuku spasilaca na vodi, u Domu solidarnosti u Sutomoru.

„Da bi zainteresovani kandidat mogao da pohađa obuku, na početnom testiranju treba da ispuni određene norme, a to su ronjenje na dah – 20 metara i više, plivanje na 50 metara za 50 sekundi i plivanje na 300 metara za šest minuta i 20 sekundi“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, kandidat mora da ima najmanje 18 godina, kao i da posjeduje potvrdu o psiho-fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).

Sedmodnevna obuka se sastoji od 100 časova nastave (praktične, teoretske i prve pomoći).

"Kako je Crveni krst Crne Gore član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS-e), tako je program obuke usklađen sa evropskim i svjetskim standardima. Postojeći spasioci imaju priliku da ovjere svoju licencu na planirane još tri ovjere, koje će biti organizovane u okviru četvrte obuke“, dodaje se u saopštenju.

Obuku spasilaca na vodi, kao dio programa pripreme za djelovanje u vanrednim situacijama, Crveni krst sprovodi u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom.