03-12-2022

Medicinski fakultet partner na projektu za obrazovanje doktora

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore partner je na međunarodnom projektu pod akronimom ProBLeMS čiji je osnovni cilj unapređenje obrazovanja doktora u visokoškolskim institucijama Zapadnog Balkana, a čija polazna osnova su bili svi oni problemi koji su bili vidljiviji uoči pandemije vriusa COVID.

Medicinski fakultet partner na projektu za obrazovanje doktora | Radio Televizija Budva

Foto: Pexel

Kako je saopšteno, riječ je o jednom od 14 projekata Univerziteta Crne Gore u okviru poziva novog ciklusa Erasmus + projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) za 2021-2027.

"Naziv ovog projekta “Razvoj i implementacija modula zasnovanih na metakognitivnom rješavanju problema u kombinovanim učenjima”, ukazuje i na dva osnovna cilja projekta", navodi rukvoodilac ovog projekta u Crnoj Gori, dr Snežana Mugoša, docent na studijskom programu Farmacija, Medicinskog fakulteta, i direktorica Instituta za ljekove i medicinska sredstva.