24-12-2019

Memorandum o saradnji Zavoda za zapošljavanje i Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Memorandum o saradnji, koji su zaključili Zavod za zapošljavanje (ZZZ) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih, doprinijeće unaprijeđenju prilika za regionalno povezivanje mladih i njihov bolji pristup tržištu rada, mobilnosti, ali i doprinosa promociji sveukupnog razvoja ekonomske saradnje.

Memorandum o saradnji Zavoda za zapošljavanje i Regionalne kancelarije za saradnju mladih | Radio Televizija Budva

Memorandum su potpisali direktor Zavoda Suljo Mustafić i šef RYCO-a Edin Koljenović.

Mustafić je ocijenio da je to prvi korak u pravcu daljeg usaglašavanja zajedničkih pravaca i oblasti djelovanja.

“Namjera nam je da planiramo realizaciju konkretnih, zajedničkih, programa i aktivnosti kako bi mladim ljudima u Crnoj Gori i regionu pružili podršku”, rekao je Mustafić.

On je kazao da će uspostavljanjem saradnje pokušati da ih motivišu i podstaknu na aktivno traženje posla, ali i da nađu modalitete za unaprijeđenje njihovih kapaciteta i vještina, u pogledu samozapošljavanja.

“Riječju – cilj nam je sveukupno poboljšanje njihove pozicije na tržištu rada, u periodu koji je pred nama”, poručio je Mustafić.

Koljenović je rekao da su se Memorandumom obavezali i na razmjenu relevantnih informacija iz njihovog djelokruga rada.

“Takođe, u planu su nam periodični sastanci u cilju razmatranja pitanja od zajedničkog interesa iz oblasti djelovanja kao i o drugim povezanim temama. RYCO je nezavisan institucionalni mehanizam, koji je osnovalo šest zemalja Zapadnog Balkana: Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Srbija, u okviru Berlinskog procesa. Cilj nam je promovisanje duha pomirenja i saradnje među mladima u regionu Zapadnog Balkana”, naveo je Koljenović.

Potpisnici Memoranduma o saradnji su se obavezali i na promociju zajedničkih aktivnosti relevantnim akterima u Crnoj Gori, regionu Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji (EU), kako bi i na taj način doprinijeli jačanju povjerenja.