22-09-2021

Mikijelj: Sa zadovoljstvom smo podržali projekat "Akvarijum Boka" u Kotoru

U cilju uređenja obale i prostora na otvorenom u okviru kompleksa Boka akvarijuma, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je Sporazumom o donaciji opredjelilo sredstva za uređenje prostora, obuhvatajući uređenje staza, formiranje zelenih površina i opremanje prostora rasvjetom, mobilijarom i amfiteatrom za organizaciju interaktivnih izložbi i događaja.

Mikijelj: Sa zadovoljstvom smo podržali projekat

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Goreu Kotoru svečano je otvorio Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“, kao svoju novu organizacionu jedinicu sa javnim akvarijumom i spasilačkim centrom za morske kornjače.

Sa zadovoljstvom smo podržali projekat „Centar za zaštitu, očuvanje i unapređenje biološke raznolikosti “Boka akvarijum - izložba na otvorenom”, saopštio je Mladen Mikijelj direktor JP Morsko dobro.

Izgradnja ove turističke i obrazovne atrakcije predstavlja dobar primjer korišćenja sredstava iz EU fondova, sa nadom da će još više institucija krenuti sa ovom praksom.

"Moralna obaveza svih nas je da čuvamo i pomažemo Institut, kako bi nam jedan od najvažnijih resursa bio sačuvan. Naša dužnost i obaveza je da uspostavimo jaču i efikasniju međuinstitucionalnnu saradnju, kako bi budućim generacijama u nasleđu ostavili ljepšu i zdraviju Crnu Goru.", kazao je MIkijelj.