09-10-2018

Ministartsvo dalo saglasnost za vađenje šljunka iz Tare sa područja pod zaštitom UNESCO-a

Ministarstvo poljoprivede izdalo je rješenje kojim se kineskoj firmi China Road and Bridge Corporation (CRBC) daje takozvana vodna saglasnost da vadi šljunak gotovo na samom izvorištu Tare, iako se radi o dijelu područja pod zaštitom UNESCO-a, piše Dan.

Ministartsvo dalo saglasnost za vađenje šljunka iz Tare sa područja pod zaštitom UNESCO-a | Radio Televizija Budva

U rješenju, čiju je sadržinu objavio list, navodi se da se vodna saglasnost daje investitoru CRBC-u, koji je izvođač radova na prioritetnoj dionici autoputa Bar-Boljare, na glavni projekat regulacije korita rijeke Tare, na potezu 500 metara uzvodno i 1,52 hiljada metara nizvodno od Mateševa, i ušće rijeke Drcke u Taru.

Vodna saglasnost za taj posao data je na godinu i ukoliko radovi ne počnu u tom roku, saglasnost prestaje da važi. Prema ocjeni stručnjaka, na taj način se Tara pretvara u lokaciju za korišćenje pijeska.

Na osnovu te odluke Vlade i Uprave za vodu, CRBC od vlasnika parcela traži saglasnost da vadi pijesak, a da na njegovo mjesto nasipa šut i zemlju iz tunela i gradilišta bez ikakve naknade i obeštećenja.

Čim su dobili saglasnost Vlade, predstavnici kineske firme su uputili cirkularno pismo vlasnicima parcela. Radi se o unaprijed napisanoj izjavi koju vlasnici treba da potpišu i kojom daju saglasnost da se na njihovim parcelama umjesto šljunka naspe zemlja i otpad i to bez ikakve naknade.

Dan je imao uvid u izjavu koju je kineska firma dostavila vlasnicima na potpis. Prema pisanju lista, neki od vlasnika parcela su već dali saglasnost da CRBC može da pristupi radovima na dijelu njihove imovine.

Inače, po Zakonu o vodama 30 metara sa obje strane rijeke ne smiju se izvoditi bilo kakvi radovi, jer se radi o rijeci od državnog značaja. U rješenju Uprave za vode navedeno je da je investitor dužan da prije početka izvođenja radova imenuje nadzornog organa, koji će kontrolisati i pratiti izvođenje radova u skladu sa usvojenom projektnom dokumentacijom.

Zahtjev za vodnu saglasnost CRBC je uputio Ministarstvu 1. avgusta, a odgovor su dobili 48 sati kasnije.