03-04-2020

Miranović: Svi moraju slušati ljekare i poštovati mjere

Lokalne samouprave treba da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi Crna Gora i u predstojećem periodu nastavila da se uspješno suočava sa pandemijom koronavirusa, saopšteno je iz Operativnog štaba za koordinaciju realizacije mjera za sprečavanje širenja koronavirusa.Šefica Operativnog štaba, Vesna Miranović, je na sastanku sa čelnicima crnogorskih lokalnih samouprava, kazala da od građana, kao i prvih ljudi u svojim sredinama, očekuje da bez izuzetka slušaju struku.

„Donijeli smo i nastavićemo da donosimo niz teških odluka. Nije bilo lako staviti u karantin cijeli jedan grad, ali smo naišli na razumijevanje gradske uprave Opštine Tuzi. Nema potrebe preispitivati da li je ugroženo određeno pravo naših građana, jer su prava na život i zdravlje osnovna ljudska prava koja svojim značajem prevazilaze sva ostala“, rekla je Miranović.

Iz Vladine Službe za odnose s javnošću saopšteno je da je ona dodala da je ovo trenutak u kojem ljekari moraju da se pitaju bez izuzetka.

„Politika je uzmakla pred medicinskom strukom zbog izazova pred kojima se nalazimo. Svaka država u svijetu na svoj način pristupa rješavanju ovog problema, jer svaka od njih uzima u obzir svoja kulturna dostignuća, mentalitetske karakteristike područja, nivo zdravstvene prosvećenosti stanovnika i način na koji ljudi prihvataju preporuke“, kazala je Miranović.

Ona je navela da su Crnogorci narod koji je po prirodi sklon polemici i nepovjerljiv prema struci.

„U ovoj situaciji nemamo vremena za to, a vrijeme je najvažniji faktor. Onaj ko na vrijeme shvati koliko smo ugroženi, je u velikoj prednosti. Velika je prednost naše države što smo počeli sa primjenom mjera prije nego što je otkriven prvi slučaj koronavirusa. Od našeg ponašanja u sljedeće dvije do tri sedmice zavisi šta će se dalje dešavati“, poručila je Miranović.

Predstavnici lokalnih samouprava saopštili su sa kojim se izazovima suočavaju u svojim sredinama i predložili način njihovog prevazilaženja.

Na sastanku je konstatovano da je najbolji način distribucije svih vidova podrške i donacija centralizacija i distribucija preko lokalnih predstavništava Crvenog krsta, te da se strogo zabranjuje svako individualno istupanje u tom smislu, kao što je i preporučeno od Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT).

Na sastanku je ukazano na mogućnosti dodatnog angažovanja lokalnih službi – službenika komunalnih policija, inspekcija i službi zaštite i spašavanja, u mjerama prevencije koje bi mogle biti preduzete u predstojećem periodu.