13-10-2021

Mještani Lapćića traže pomoć u rješavanju problema sa turskim državljaninom

Građani sela Lapčići uputili su apel svim nadležnim institucijama sa urgentnim zahtijevom za zaštitu interesa stanovnika sela Lapčići, mnogobrojnih stanovnika Budve i turista,čija je sloboda kretanja i bezbijednost ugrožena ponašanjem turskog državljanina, nastanjenog u selu Markovići.

Mještani Lapćića traže pomoć u rješavanju problema sa turskim državljaninom | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Kako navode u saopštenju iz MZ Lapčići, dionicom starog austrijskog puta koji vodi od Lapčića do Markovića, prolazilo se godinama nesmetano, a dolaskom pomenutog stranog državljanina i njegovom uzurpacijom puta i okoline, sloboda kretanja je ugrožena.

"Dodatni problem,aktuelan već nekoliko mjeseci,a posebno intenziviran poslednjih dana pravi stado koza koje broji 30-ak grla, u vlasništvu pomenutog državljanina Turske, a koje svakodnevno, nekontrolisano uništavaju voćnjake i bašte u Lapčićima. Šteta koju nanose je velika, a ni na vidiku nije rješenje ovog problema.Ako se uzme u obzir da smo iz medija saznali da je on naoružan većom količinom naoružanja, razumljiva je bojazan svih koji dolaze u konflikt s njim i svjedoci su njegovog bahatog ponašanja. Zbog svega navedenog ,zahtijevamo da u što kraćem roku izađete na teren i vratite dio puta namjeni, kao i da dio staze adekvatno obilježite, kako bi i naši turisti i stanovnici Lapčića i Budve nesmetano prolazili", ističu u saopštenju.

Takođe, insistirju da se problem sa kozama koje im, kako kažu, uništavaju materijalna dobra, riješi u što kraćem roku.

"Napominjemo da je saradnja sa komunalnom policijom Budva odlična i da smo sa načelnikom u svakodnevnom kontaktu, ali da se problemi o kojima govorimo ne mogu riješiti njihovim intervencijama, bez ozbiljnijeg angažovanja ostalih institucija", navodi se u saopštenju građana sela Lapčići.