22-01-2019

Mještani Markovića upoznali Carevića sa problemima ove mjesne zajednice

Predstavnici mjesne zajednice Markovići upoznali su predsjednika Opštine Budva, Marka Carevića, sa tekućim aktivnostima i naporima koje već neko vrijeme ulažu u unapređenje komunalne infrastrukture.

Mještani Markovića upoznali Carevića sa problemima ove mjesne zajednice | Radio Televizija Budva

Sastanak je imao samo jednu tačku dnevnog reda, upoznavanje Predsjednika sa tekućim aktivnostima Savjeta MZ u cilju rješavanja prioritetnih problema komunalne infrastrukture na ovom području.

Predsjednik MZ Vukašin Marković, izdvojio je probleme sa izvorištem Piratac, kao i izgradnju primarnog kraka kanalizacione mreže do naselja Lazi, sanaciju osnovne putne i saobraćajne infrastrukture do zone klizišta, geodetsko snimanje i iskolčavanje osnovne saobraćajnice od Magistrale do klizišta u cilju sprečavanja već započete uzurpacije, te sanaciju putnog kraka od magistrale do naselja ispod trafo-stanice.

Ako bi trebalo da se izdvoji najznačajnije pitanje, onda je to, prema riječima Markovića, pitanje vodoizvorišta koje je nekada snadbijevalo Budvu.

"Zvanično smo dobili zabranu korištenja te vode, o čemu smo obavijestili sve stanovnike ovog područja. Nakon više zahtijeva, jedino što smo uspjeli dogovoriti sa Vodovodom jeste da plaćamo cijenu vode umanjenu za 50%", istakao je Marković.

Kako smatraju članovi Savjeta MZ Markovići, to umanjenje nije rješenje, već je ono u tome da se voda hloriše, kako bi je mještani mogli koristiti.

Carević se zahvalio članovima MZ jer su ga detaljno upoznali sa problemima, te istakao da smatra da prigradska naselja koja su sačuvala autentični ambijent imaju veliku perspektivu, posebno za razvoj turizma, a da je upravo saradnja sa mjesnim zajednicama od ključne važnosti za rješavanje navedenih problema.

"Ja rješenje vidim upravo u tom sarađivanju direktno sa mjesnim zajednicama, kako ne bi došlo do toga da izlazimo u susret pojednicima, već direktno mjesnim zajednicama", istakao je Carević.

Ovo je njegov prvi sastanak sa MZ Markovići, a Carević je najavio obilazak i ostalih, kako bi se upoznao sa situacijom i problemima na terenu, ne bi li lokalna samouprava u što kraćem roku odgovorila na njih.