07-12-2021

Mladi u Kolašinu učili o nematerijalnom nasljeđu

Predavanje o živom nasljeđu. Od legendi do plesa i muzike.

Mladi u Kolašinu učili o nematerijalnom nasljeđu | Radio Televizija Budva

U Press sali kolašinskog Centra za kulturu danas je održano interaktivno predavanje Davora Sedlarevića na temu „Šta je (tvoja) nematerijalna kulturna baština?“, saopšteno je iz Društva za kulturni razvoj "Bauo" (Petrovac na Moru).

"U sklopu predavanja kojem su prisustvovali mahom učenici osnovne i srednje škole iz Kolašina predstavljena je i knjiga „Živa lokalna tradicija: Prilog identifikaciji i evidenciji elemenata nematerijalne kulturne baštine Paštrovića, Starog grada Budve i kolašinskog kraja“ koju, pored Sedlarevića, potpisuju još doc. dr Zlata Marjanović, etnomuzikološkinja, prof. dr Ljiljana Gavrilović, etnološkinja-antropološkinja, i doktorand Dušan Medin, arheolog i istraživač nasljeđa", navode u saopštenju.

Publikaciju je, kako dodaju, 2020. objavilo Društvo za kulturni razvoj "Bauo" iz Petrovca na Moru u saizdavaštvu sa Centrom za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP iz Kolašina, uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore.Prisutni su bliže upoznati sa terminologijom, međunarodnim i domaćim aktima i dosadašnjem radu na prepoznavanju, evidentiranju, revitalizaciji i očuvanju nematerijalnog nasljeđa. Naročita pažnja posvećena je komparaciji popisanih elemenata koji su predstavljeni u navedenoj publikaciji, da bi se potom prešlo i na pitanja na koja je Sedlarević sa strpljenjem odgovarao.

Prikazan je priličan broj terenskih snimaka, kao i dijelovi iz elaborata posvećenog Nematerijalnom kulturnom dobru „Tradicionalne igre kolašinskog kraja“. Razvijena je vrlo živa diskusija o tome koliko je epidemija koronavirusa uticala na prenošenje kulturnog dobra s obzirom na to da gotovo dvije godine nije bilo mogućnosti za njegovo praktikovanje.

Davor Sedlarević je diplomirani specijalista vaspitač za tradicionalne igre i jedan od osnivača kolašinskog Etno-kampa. Istraživač je plesno muzičkog nasljeđa Crne Gore, autor nekoliko stručnih radova, jedne knjige, jedne monografije i kourednik nekoliko zbornika radova. Umjetnički je rukovodilac KUD-a „Mijat Mašković“ pri JU Centar za kulturu Kolašin koja je i bila suorganizator ovog zanimljivog događaja.