27-05-2022

Morsko dobro: U toku sanacija i rekonstrukcija obalne infrastrukture

Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore započelo je sa sanacijom i rekonstrukcijom obalne infrastrukture, pa se tako privode kraju i radovi na lokalitetima Jaz i Pržno.


Foto: Bojana Tešević

Plaža Jaz obuhvata prostor istočnog dijela Grbaljskog polja u dužini od 800 metara i prosječne širine od 50 do 70 metara. Projektom je obuhvaćeno šetalište od već postojećeg uređenog dijela do samog kraja plaže u dužini od 226 metara. Planira se uređenje šetališta po uzoru na već uređeni dio. Takođe je u planu izgradnja zida prema plaži u dužini 308 metara, po definisanoj katastarskoj parceli namjenjenoj za šetalište. Visina je 50 cm, zid je armiran betonski, a obrađen je i ukrašen balavit tehnikom u neutralnoj pastel boji.

Šetalište je površine 850 metara kvadratnih, je popločano prefabrikovanim betonskim dekor pločama, debljine 6 cm. Uređeno šetalište je na nekoliko mjesta povezano sa plažom, a sa sjevere strane istog plamirana je sadnja niskog i visokog rastinja koja pripada mediteranskog vegetaciji. Ugovorena finansijska sredstva za izvođenje radova 230 hiljada eura, a završetak radova se očekuje krajem maja mjeseca.

Plaža Pržno je mala šljunkovita plaža koja se nalazi na mjestu nekadašnjeg ribarskog sela. Projektom je obuhvaćeno šetalište uz cijelu dužinu plaže i iznosi 270 metara. Šetalište je od strane mora oivičeno kamenim zidom i jasno je definisano na taj način.

Planirani izgled šetališta:


Postojeće šetalište nije popločano već se nalazi samo betonska ploča koja je u lošem stanju. Izvedeno je popločavanje od sitnog štokovanog kamena, debljine 5 cm. Takođe, biće urađeno horti kulturno uređenje Trga i isto će biti opremljeno parkovskim mobilijarom. Izvedeni su radovi na oblaganju postojećeg obalnog zida prema šetalištu svijetlo sivim rezanim kamenom. Zid ima završnu kamenu poklopnu ploču, a sve prema projektovanoj tehničkoj dokumentaciji. Zadržala su se postojeća mjesta pristupa plaži uz obrađivanje i uređenje pristupnih stepenica. Izvedeni su radovi na adekvatnoj rasvjeti kao i nabavka i postavljanje mobilijara kao što su klupe i kante za otpatke.D.Č.