26-06-2024

Muzej grada Budve na velikoj izložbi u Zadru: „Ni sasvim ista, ni sasvim drugačija”

Na velikoj izložbi „Ni sasvim ista, ni sasvim drugačija” ― svojevrsni omaž gostujućoj izložbi „Ispričat ću ti priču” (2016―2024), koja će biti otvorena dana u 19.30h u Arheološkom muzeju u Zadru, pored 20 muzeja iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Srbije i Crne Gore, biće predstavljen i Muzej grada Budve (JU Muzeji i galerije Budve) na ponos gradu Budvi, njegovoj drevnoj prošlosti i kulturnom nasljeđu.


Foto: D.B.

Saradnik na projektu i pisac dijela teksta koji se odnosi na Muzej grada Budve u pratećem katalogu je mr Lucija Đurašković, direktor JU Muzeji i galerije Budve.

Zašto izložba o izložbi?

Okosnicu izložbe „Ni sasvim ista, ni sasvim drugačijaˮ čini proširena postavka izložbe „Ispričat ću ti priču”, a uz pomoć plakata biće predstavljeni svi muzeji i gradovi domaćini u kojima je ona gostovala.Cilj je prikazati pogrebne običaje autohtonog stanovništva, te u kolikoj su se mjeri oni mijenjali za vrijeme rimske dominacije na prostoru velikih provincija Dalmacije, Panonije i Mezije.

Stoga će izložba „Ni sasvim ista, ni sasvim drugačija”, koju je osmislila i priredila Timka Alihodžić, arheolog u Arheološkom muzeju u Zadru i kustos izložbe, zasigurno biti podsticaj za buduću međumuzejsku internacionalnu saradnju u sklopu koje bi se razgovaralo o problemima s kojima se susreću istraživači nekropola na kojima se sahranjivalo autohtono i pridošlo stanovništvo u razdoblju od I vijeka prije Hrista do V vijeka poslije Hrista.JU Muzeji i galerije Budve/D.B.