16-08-2017

Na 11. sjednici SO Budva o Budžetu i zaštiti Miločerskog parka

Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđije Vujović zakazao je 11. sjednicu lokalnog parlamenta za utorak, 29. avgust, u 10 sati, dok će nastavak 9. sjednice biti održan dan kasnije, u srijedu, 30. avgusta, takođe od 10 sati u Akademiji znanja.

Na 11. sjednici SO Budva o Budžetu i zaštiti Miločerskog parka | Radio Televizija Budva

Kao prva na dnevnom redu sa 20 tačaka, našla se Odluka o završnom računu Budžeta opštine Budva za 2016. godinu, a odbornici će imati priliku i daa se izjasne o Odluci o utvrđivanju javnog interesa i zaštite Miločerskog parka.

Odbornici će raspravljati i o odlukama o prosječnoj cijeni građevinskog, poljoprivrednog, šumskog i ostalog zemljišta za 2016. godinu, izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, utvrđivanju visine otpremnine zaposlenih u organima i službama lokalne uprave i samouprave opštine Budva, kao i o usvajanju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Budva za period od 2017. do 2020. godine.

Na dnevnom redu su i odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Opštine Budva, davanju saglasnosti na Odluku o cijenama usluga parkiranja na opštim i posebnim parkiralištima, te izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata u reklamnom prostoru Opštine Budva.

Tokom 11. sjednice biće podnijeti i zaključci o prihvatanju izvještaja o poslovanju Komunalnog i Parking servisa za 2016. godinu, kao i odluke o davanju saglasnosti na njihove programe i finansijske planove za ovu godinu.

Nekoliko tačaka se odnosi na razrješenja i imenovanja, kao i o davanju ovlašćenja JPU Ljubica V. Jovanović Maše, te saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti.

Za dan kasnije zakazan je i nastavak 9. sjednice započete 30.maja, da bi dan kasnije bila prekinuta zbog nedostatka kvoruma nakon što se na dnevnom redu našla Odluka o osnivanju odbojkaškog kluba Budva.

Prvog dana usvojeno 28 tačaka, od kojih su najviše polemike izazvale prve dvije, Plan postavljanja privremenih objekta u kontakt zoni i unutar Staroga grada do kraja ove godine, kao i predlog Plana privremenih lokacija za teritoriju opštine Budva do kraja 2018.godine.

Sjednica na čijem dnevnom redu su ostale još 22 tačke, je zakazivana i za 10. jul, međutim, ni tada nije bilo kvoruma za njeno održavanje.

Radio Budva će obje sjednice prenositi, a mogu se pratiti i putem portala rtvbudva.me.