15-05-2019

Na sastanku Koordinacionog tima konstatovano kašnjenje sa pripremama za sezonu

Na drugom sastanku Koordicnacionog tima za praćenje turističke sezone kojem su prisustvovali predstavnici Turističke organizacije, Javnog preduzeća Morsko dobro, policije i javnog sektora inspekcijskih službi, konstatovano je da se sa pripremama za predstojeću turističku sezonu evidentno kasni kao i da je neophodna bolja i operativnija komunikacija među službama.

Na sastanku Koordinacionog tima konstatovano kašnjenje sa pripremama za sezonu | Radio Televizija Budva

Takođe zakon i ostale državne procedure ne idu na ruku lokalnim samoupravama od kojih se traže samo pozitivni rezultati, a kako se moglo čuti ne treba zanemariti ni loše vremenske uslove.

Efikasnost tima koji radi na praćenju turstičke sezone direktno utiče na atraktivnost Budve kao turističke destinacije stoga je veoma važno da svi u prethodnom periodu detektovani problemi budu riješeni u narednih desetak dana, što je krajnji rok da kako estetski tako i tehnički dočekamo brojne najavljene turiste kazao je predjsednik Opštine Marko Carević.

"Daleko od toga da je sve ovo dobro, ali zadovoljan sam, ne kažem da je ovo odlično i puno toga nas čeka, ali znajući sve probleme sa kojima se sve ustanove i službe susreću, mogu reći da sam zadovoljan. Činjenica je da se moglo više uraditi ali ne smije se zaboraviti da je moglo i manje što se kaže, tako da treba biti realan, realna procjena može nam dati snagu i energiju kao i sihnhronizaciju između svih" kazao je Carević.

Na osnovu detaljnog izvještaja o radu javnih služni konstatovano je da su najveći obim posla imali Sekretarijat za komunalno stambene poslove i Sekretarijat za investicije.

"Što se konkretno aktivnosti Sekretarijata za investicije tiče, u prethodnom periodu od prvog koordicancionog sastanka završen je glavni infrastrukturni projekat u centru grada, takozvani atmosferski kanal, druga stvar uključili smo se nakon što nam je javnost ukazala na problem u Petrovcu, kao Sekretarijat iako problem nijesmo stvorili, kako bi smo i tručno i operativno kroz kooridnaciju uspjeli da pomognemo i da iz Petrovca izađemo što ranije" kazao je sekretar Sekretarijata za investicije Mladen Mikijelj.

Pored navedenog u nadležnosti ova dva sekretarijata priostupilo se sanaciji šetališta, što podrazumijeva asfaltiranje šetališta, sanaciju jednog dijela ograde uz pješačku stazu i zamjena 300 kvadrata armiranih ploča u jednom dijelu šetaline zone. Radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije odlažu se zbog kiše i povećane vlažnosti vazduha. Semafori na bulevaru kod zgrade opštine biće pušteni u rad do kraja slijedeće nedjelje jer je potrebno dobiti saglasnost CEDIS-a za priključak na napajanje električnom energijom.

Direktorica Turističke organizacije Budva Maja Liješević je kazala da je TOB u prethodnom periodu sprovela niz promotivnih aktivnosti u zemlji i regionu, a kao jedinu sugestiju iznijela je rješenje za izletničke autobuse.

"To je rješenje za ovu godinu eto da ga prihvatimo kao takvo ali sa nadom da je to samo za ovu godinu i da ćemo do godine naći neko bolje rješenje, obavijestila bih i ovaj skup i vas predsjedniče da smo obvijestili turističke agnecije iz zemlje i regiona koje se bave dovođenjem turističkih autobusau naš grad da je uvedena turistička taksa i mogućnost da turistička organizacija spovede naplatu izletničke takse" kazala je Liješević.

Iz TOB-a su saopštili da će turistički infopunktovi biti aktivni već od prvog juna.

Iz JU Vodovod i kanalizacija su kazali, da će vode biti.

Komunalno preduzeće izvodi radove u svojoj nadležnosti ustaljenom dinamikom. Najveći problem otpočinjanju turističke sezone, a koji će tek biti aktuelan uoliko se ne donesu neka prelazna rješenja jeste procedura dobijanja upotrebnih dozvola koja je kako kaže Dragan Ivančević doživjela administrativni napad. S toga jer kako bi sve bilo u funkciji turizma potrebno uputiti apel Ministarstvu turizma da se napravi neki međuprostor inače će ovoga ljeta siva ekonomija biti u porastu.

Intersantan opis ne samo u turizmu već unazad pet i više godina dao je predtsavnik turističkih organizacija Branko Kaženegra.

"Kada to napravimo, kada napravimo Budvu, koja će biti prihvatljiva kao grad za dobar život sopstvenim stanovnicima onda ćemo manje govoriti o tome da pripremamo turističke sezone, jer mi nažalost imamo situiaciju koji nas sve dovodi u probleme, a onda se ti problemi prenose i na naše turiste" kazao je Kaženegra.

Kaženegra je dodao i da turizam treba izmjestiti iz zone Morskog dobra to jeste proširiti ga na cijeli grad, jer zaleđe što je predsjednik Carević i potvrdio ima veći potencijal od prve zone.

Tkaođe u proetklih pet godina nijesmo uspjeli povećati cijenu proizvoda od kojeg živimo što je alarm za kvalitet. Ono što je Budvi neophodno, a čime je predjsednik Carević i završio sastanak jeste jasna vizija razvoja koja očigledno još uvijek ne postoji.