01-06-2020

Naredba o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na području opštine Budva

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju i Statuta Opštine Budva, predsjednik Opštine donosi Naredbu o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara. Naredba na snagu stupa danas.