28-04-2014

Neradni četvrtak 1. i petak 2. maj

Povodom predstojećeg Praznika rada neradni dani su 1. i 2. maj 2014. godine.

Neradni četvrtak 1. i petak 2. maj | Radio Televizija Budva

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.