11-07-2014

Neradni dani 13., 14. i 15. jul

Povodom predstojećeg Dana državnosti neradni dani su 13, 14. i 15. jul 2014. godine.

Neradni dani 13., 14. i 15. jul | Radio Televizija Budva

Kako prvi praznični dan ove godine pada u nedjelju, neradni dan kao dan praznika smatraće se i utorak 15. jul.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.