20-05-2015

Neradni dani četvrtak i petak

Neradni dani za državni praznik Dan nezavisnosti su četvrtak i petak, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Neradni dani četvrtak i petak | Radio Televizija Budva

Dan nezavisnosti se praznuje 21. i 22. maja na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima.

Državni i organi lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.