25-08-2014

Nezakupljena kupališta opremljena za plivače

U cilju unapređenja turističke ponude i bezbjednosti na kupalištima, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava sve građane i turiste da je na četiri nezakupljena kupališta postavilo bove za označavanje 100 m akvatorijuma rezervisanih striktno za plivače, kao i korpe za otpatke.

Nezakupljena kupališta opremljena za plivače | Radio Televizija Budva

Kupališta su izabrana na osnovu njihove visoke posjećenosti, a radi se konkretno o Žutoj plaži u Dobroti, plaži Drobni pijesak u Budvi, nezakupljenom dijelu plaže Žukotrlica u Baru i nezakupljenom dijelu gradske plaže na Svetom Stefanu. Radove je u potpunosti finansiralo JP Morsko dobro, a iznosili su oko 7.000 eura.

Napominjemo da, kako se radi o nezakupljenim kupalištima, ona nisu pod nadzorom spasilačkih službi, zbog čega apelujemo na građane i turiste da u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova biraju kupališta pod nadzorom spasilačkih službi. Podsjećamo i da, u skladu sa sporazumima koje je JP Morsko dobro potpisalo sa svih šest primorskih opština, i u okviru kojih se 50% prihoda po osnovi naknade za korišćenje morskog dobra ustupa opštinama, opštinske komunalne službe su dužne da održavaju čistoću na svim nezakupljenim kupalištima.