02-07-2020

Nijedna turistička investicija nije zaustavljena

Nijedna velika turistička investicija u Crnoj Gori nije zaustavljena, uprkos pandemiji koronavirusa protiv koje se bori cijeli svijet, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović.

Nijedna turistička investicija nije zaustavljena | Radio Televizija Budva

On je u parlamentu rekao da godina i situacija sa kojom se susrijećemo, kad je u pitanju turizam, nije nešto što je bilo očekivano za turističku privredu.

Podsjetio je da je u jednom momentu stala sva ponuda, tražnja i međunarodna putovanja.

"Sve ono što je učinjeno, izgradnja brenda koji je Crna Gora imala, činjenica da smo dom nekih od najvećih turističkih investicija na Mediteranu govori u prilog tome da nijedna od tih velikih investicija nije zaustavljena, već da nastavlja da se realizuje određenom dinamikom", saopštio je Davidović.

Kad je riječ o turistima koji su posjetili Crnu Goru potvrda je, kaže Davidović, ispravnosti politike u turizmu koju je vodila naša zemlja.

"Ako uporedimo prošlu sa 2016. godinom, imamo tri puta više turista iz Njemačke, dva puta više iz Austrije, Njemačke, Velike Britanije, sedam puta iz Kine...", rekao je Davidović.

Samo u prethodne tri godine, kazao je on, investicije su iznosile oko milijardu eura.

"Ne samo što je investirano u smještajne kapacitete, već i u unapređenje ponude. Crna Gora je dom mnogih međunarodno priznatih brendova", saopštio je on.