30-06-2015

Nova cijena vode na računima u avgustu

Izglasavanjem Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za pružanje komunalnih usluga i korišćenje i održavanje mreže u okviru 19. sjednice SO Budva, cijena vode je niža za nešto manje od 10 %.

Nova cijena vode na računima u avgustu | Radio Televizija Budva

Šta ovo pojeftinjenje znači i na šta se odnosi, pojasnio je u razgovoru sa Jasnom Bezarević, direktor Vodovoda Milenko Medigović.