13-06-2018

Nova lokacija za izletničke autobuse

Opština Budva donijela je odluku da se sa kružnog toka u centru grada, izletnički turizam, odnosno organizovano dovođenje turista autobusima izmjesti na lokaciju koja se nalazi na tzv. donjem bulevaru, kod skretanju ka šetalištu.

Nova lokacija za izletničke autobuse | Radio Televizija Budva

Predsjednik Opštine Dragan Krapović kazao je da smatra da će na taj način doći do znatnog rasterećenja u saobraćaju u ovom dijelu grada.

Kako je on kazao, ova nova lokacija donosi velike prednosti za grad i turiste. Doći će do ogromnog saobraćajnog rasterećenja kontakt zone Starog grada i samog centra, koji je u prethodnom periodu trpjela ogroman pritisak.

"Dosadašnja situacija je zahtijevala ogromno angažovanje svih službi koje građani plaćaju iz svog džepa, ali i za same turiste je mnogo bezbjednije da idu šetalištem.

Kada su u pitanju tzv VIP grupe i MICE turizam, koji imaju organizovane aktivnosti u Starom gradu, treba samo da se obrate Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, radi dobijanja dozvole i regulisanja statusa za ovu grupu", istakao je predsjednik Opštine.

"U svakom slučaju smatramo da će ovo značajno unaprijediti uslove u saobraćaju", zaključio je Krapović.