25-11-2021

NVO Green home uručio opremu vizitorskog centra Parka prirode Katič JP Morsko dobro

Trogodišnji projekat „Podrška lokalnim zajednicima u zaštiti i promociji potencijalnog zaštićenog područja u moru – Katič“, okončan je organizovanjem svečanosti povodom uručenja donacije JP za upravljanje morskim dobrom.

NVO Green home uručio opremu vizitorskog centra Parka prirode Katič JP Morsko dobro | Radio Televizija BudvaMorskom dobru su donirane informativne table koje su prethodno postavljene na više lokacija u Parku prirode Katič i koriste informisanju građana o ekološkim vrijednostima morskog svijeta kao i o benefitima morskih zaštićenih područja za lokalnu zajednicu, kao i informativno-edukativni posteri, koji su postavljeni u vizitorskom centru Parka prirode Katič u Petrovcu.

Posebno zanimljiv i inovativan sadržaj, takođe obuhvaćen ovom inicijativom je interaktivna aplikacija. Naime, aplikacija pruža korisnicima mogućnost uživanja u virtuelnoj turi kroz više od dvadeset najznačajnih kulturnih, istorijskih i biološki vrijednih tačaka, lociranih čitavom dužinom Parka prirode Katič.

Nadamo se da će oprema biti privedena njenoj namjeni u budućnosti i da će Morsko dobro omogućiti da ona bude na usluzi svim posjetiocima ovog prirodnog rezervata, postižući na taj način efekat edukacije i podizanja svijesti o značaju morskih ekosistema u Crnoj Gori.

Projekat Podrška lokalnim zajednicima u zaštiti i promociji potencijalnog zaštićenog područja u moru – Katič realizove su nevladine organizacije Green Home, Crnogorsko društvo ekologa i Mediteranski centar za ekološki monitoring, uz finansijsku podršku Partnerskog fonda za kritične ekosisteme (CEPF).