29-05-2020

O smjeni Carevića 5. juna

Odbor za Statut i propise donio je odluke, sa tri glasa za i dva protiv, da se ne prihvati Predlog za razriješenje predsjednika Opštine Budva Marka Carevića, kao ni Predlog odluke o ovlašćenju potpredsjednika Opštine Budva Vladimira Bulatovića za vršenje funkcije predsjednika Opštine.

Takođe, zasijedao je i Odbor za izbor i imenovanja. Sa tri glasa za i dva protiv zaključeno je da je Vladimir Bulatović i dalje potpredsjednik Opštine.

Rad 33. sjednice je zaključen i nastavak je određen za 5. jun u 11 časova.