09-05-2019

Obavještenje za zakupce ugostiteljskih terasa u Budvi

Sekretarijat za zaštitu imovine obavještava dosadašnje zakupce ugostiteljskih terasa sa teritorije Opštine Budva, da su dužni na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup privremenih lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa na teritoriji opštine Budva da se obrate Sekretarijatu sa zahtjevom za sklapanje Aneksa Ugovora o zakupu privremenih lokacija radi postavljanja ugostiteljskih terasa, u skladu sa važećim Programom privremenih objekata za teritoriju Opštine Budva.

Obavještenje za zakupce ugostiteljskih terasa u Budvi | Radio Televizija Budva

Aneksom će biti regulisano produženje zakupa do okončanja tenderskog postupka, dok će ostali elementi biti u skladu sa poslednjim važećim ugovorom o zakupu, saopšteno je iz Sekreterijata.