12-07-2016

Objavljen pravilnik o uslovima rada na visokim temperaturama

Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo je Pravilnik o mjerama zaštite na radnom mjestu kojim su propisane minimalne mjere zaštite na radnom mjestu za poslodavca i zaposlenog. Njime je, između ostalog, uređeno i pitanje rada na otvorenom prostoru pri niskim i visokim spoljnim temperaturama.

Objavljen pravilnik o uslovima rada na visokim temperaturama | Radio Televizija Budva

„S tim u vezi, propisano je da radovi na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama kada je temperatura iznad 360C ne treba da se obavljaju, osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra od društvenog značaja”, saopšteno je iz ministarstva.

Takođe, propisano je da radovi na otvorenom prostoru na visokim spoljnim temperaturama treba da se obavljaju u skladu sa propisima, standardima, aktom o procjeni rizika, posebnim uputstvima za bezbjedan rad na radnom mjestu i preporukama izdatim od strane organa državne uprave nadležnog za poslove rada ili organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.

U skladu sa propisima iz oblasti rada, poslodavci mogu da izvrše:

- preraspodjelu radnog vremena i upute na godišnji odmor zaposlene koji nijesu neophodni za proces rada;

- preraspodjelu radnog vremena i da se određeni radovi koje je moguće tako organizovati uglavnom obavljaju noću, a naročito radovi koji se vrše na otvorenom prostoru;

- preraspodjelu radnog vremena u onim djelatnostima u kojima je to moguće, tako da se poslovi obavljaju prije i poslije ekstremno visokih temperatura;

- preraspodjelu radnog vremena, koja podrazumijeva prekid rada u određenom vremenskom periodu, dok traju visoke temperature i nastavak rada nakon normalizacije atmosferskih prilika, uz nadoknadu vremena u kome se nije radilo.

U oblastima građevinarstva, livnicama i na radnim mjestima pod posebno teškim uslovima rada, poslodavci treba da organizuju preraspodjelu radnog vremena koja će omogućiti prekid rada ili kraći boravak zaposlenih na ekstremno visokim temperaturama.

Za poslove koji se moraju obavljati bez obzira na temperaturu, poslodavac je u obavezi zaposlenima da obezbijedi odgovarajuće uslove, kao što su: češće pauze, dovoljne količine tečnosti, adekvatnu garderobu i slično, saopšteno je iz ministarstva.

Poslodavcima se preporučuje da zaposleni ne rade u periodu od 11 do 16 časova ukoliko proces rada to dozvoljava, a ako nije moguće prekinuti rad poslodavci su dužni da preduzmu sve mjere zaštite i zdravlja na radu.