06-11-2018

Obrisani svi privremeni objekti na Jadrasnkom sajmu

Danas je na Jadranskom sajmu održana vanredna pres konferencija povodom brisanja privremenih objekata koji su činili tradicionalnu sajamsku manifestaciju "Bazar robe široke potrošnje", iz Nacrta plana i programa privremenih objekata, što bi ujedno značilo i njeno ukidanje.

Obrisani svi privremeni objekti na Jadrasnkom sajmu | Radio Televizija Budva

Na konferenciji su govorili direktor Jadranskog sajma dr Rajko Bujković i predsjednik, ovim povodom osnovane, NVO "Bazar", Božidar Banović.

"Brisanjem privremenih objekata odnosno sajamske manifestacije "Bazar robe široke potrošnje", nakon 44 godine održavanja na našem prostoru, više od 40 preduzeća i preduzetnika, koji su zapošljavali veliki broj radnika, na ovaj način ostaje bez osnovnih uslova za svoju djelatnosti", naglasio je direktor Jadranskog sajma dr Rajko Bujković.

Ovo je jedinstvena situacija u novijoj istoriji sajamske djelatnosti da lokalna uprava svojim administrativnim mjerama nastoji ugušiti sajamsku manifestaciju.

"Doduše, takva praksa postojala je u Srednjem vijeku, gdje su vlastodršci odobravali ili zatvarali sajamske manifestacije. Razumijemo poruku Opšine Budva, koja je na ovaj način upućena Jadranskom sajmu, i iskazujemo spremnost da na odgovarajući način reagujemo. Jadranski sajam će podržati rad NVO „Bazar“ i obezbjediti uslove za njeno djelovanje, kako bi ostvarili postavljene ciljeve. U tom dijelu, već jutros smo održali sastanak sa predstavnikom Privredne komore Crne Gore Veselinom Dragićevićem, kako bi upoznali Komoru sa nastalom situacijom i zadržalli podršku, tako da će i ove aktivnosti biti intezivirane u narednom periodu", poručio je Bujković.

Jadranski sajam, kroz svoju dugu istoriju, pamti i one koje su ga gradili, i one koji su pokušavali da ga razgrade i obesmisle.

Predsjednik NVO "Bazar", Božidar Banović podsjetio je da su na ovom prostoru 44 godine u kontinuitetu turistima i građanima Budve omogućavali da na jednom, relativno malom prostoru, mogu kupiti raznovrsnu robu po povoljnim cijenama. Istovremeno, taj dugi niz godina, više od 40 preduzeća obavljao je svoju djelatnost i obezbjeđivao egzistenciju za veliki broj radnika koje su zapošljavali.

Ta djelatnost se nasleđivala iz generacije u generaciju, i predstavljala, u gotovo svakom pojedinačnom slučaju, osnovni izvor prihoda.

Sa aspekta lokalne uprave, ostvareni prihod se tretira kao vanpansionska potrošnja, što bi trebalo da je, između ostalog, cilj svakog, posebno turističkog mjesta. Takođe, turisti koji su se zadržavali na Bazaru robe široke potrošnje, zadovoljavali su svoje potrebe i u ostalim okolnim objektima - restoranima, kafićima, i sl, i njihovom koncentracijom na ovom prostoru profitirali su i ostali privredni subjekti, a time i Opština i grad Budva u cjelini.

"Šta znači lokalnoj upravi da „očisti ovaj prostor i ostavi ga praznim? Šta znači lokalnoj upravi da ostavi bez osnovne djelatnosti preko 40 preduzeća i veliki broj radnika bez posla?
Šta znači selektivno uklanjanje objekata koji su koncentrisani na malom, za to predviđenom prostoru, i da li je to „stvaranje terena“ za monopol na nekom drugom mjestu", samo su neka od pitanja koja je naveo Banović i dodao da je za očekivati da svaka nova vlast koja je izabrana od strane građana, te iste građane više štiti nego prethodna, omogućuje im zapošljavanje otvaranjem novih radnih mjesta, i proširivanjem spektra djelatnosti, a ne ukidanjem postojećih.

"NVO "Bazar" se neće pomiriti sa ovakvom situacijom i boriće se svim legalnim sredstvima da se u Nacrt plana ponovo predvide ovi objekti, i očekujemo punu podršku i saradnju svih relevantnih institucija, kao i građana Budve. Očuvanje sajamske manifestacije "Bazar robe široke potrošnje" i zaštita njegovih učesnika su osnovni ciljevi našeg udruženja i mi ćemo ih i ostvariti", zaključio je Banović.