13-01-2021

Od 1. januara niže cijene vode u Budvi

Nove, privremene, cijene usluga javnog vodosnabdijevanja, prihvatanja i odvođenja otpadnih voda i prihvatanja i odvođenja otpadnih voda sa troškovima prečišćavanja primjenjuju se od 01. 01. 2021. godine.


Foto: Arhiva, portal RTV Budva

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti odbila je u novembru 2020. zahtjev za davanje saglasnosti na novi cjenovnik DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva, pa je u skladu sa članom 56a Zakona o komunalnim djelatnostima došlo do uvođenja novog cjenovnika po kome je cijena usluga umanjena za 10% u odnosu na postojeće cijene.


Foto: Printscreen

Po novom cjenovniku cijena vode i kanalizacije za domaćinstva priključena na postrojenje za preradu otpadnih voda biće 1,43 € po metru kubnom, odnosno 1.15 € za one koji nisu priključeni na PPOV.


Foto: Primorske novine
Cijena za pravna lica će biti 2,85 € po metru kubnom za priključene na PPOV, odnosno 2,29 € za one koji nisu priključeni na PPOV.

Ovaj cjenovnik je privremenog karaktera i važiće do novog utvrđivanja cijena u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.Izvor: Primorske novine