09-12-2021

Od naplate poreza i turističke takse Budva prihodovala preko 19,3 miliona eura

Uprava lokalnih javnih prihoda ovlašćena za utvrđivanje, kontrolu i naplatu lokalnih javnih prihoda dala je na uvid presjek naplaćenog poreza i turističke takse zaključno sa 4. decembrom tekuće godine.

Od naplate poreza i turističke takse Budva prihodovala preko 19,3 miliona eura | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva portala

"Po osnovu poreza na nepokretnost naplaćeno je ukupno 18.143.099, 07 EUR-a, što je u odnosu na 2019.godinu, na isti datum više za 4.391.315.,60 EUR-a. Po osnovu turističke takse za isti navedeni period naplaćeno je 1.171.467,21 eura", saopšteno je iz Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva.

Kako podsjećaju, budžetskim planom za 2021. godinu, predviđena naplata poreza na nepokretnosti u iznosu od 10.170.000,00 eura, što govori da je isti premašen za 7.973.099, 00 eura.