23-08-2019

Od početka sezone procesuirano 13 lica zbog prosjačenja u Budvi

Policijski službenici Centra bezbjednosti Budva su od početka sezone precesuirali 13 lica zbog prosjačenja na području opštine Budva.

Od početka sezone procesuirano 13 lica zbog prosjačenja u Budvi | Radio Televizija Budva

Shodno Zakonu o zaštiti nasilja u porodici, procesuirano je osam roditelja zbog ugrožavanja mentalnog zdravlja i spokojstva djece, jer ih nisu spriječili u prosjačenju, dok je pet punoljetnih lica procesuirano zbog prosjačenja, kazao je za portal RTV Budva, zamjenik komandira budvanske policije Željko Kadović.

“Kroz svakodnevnu patrolnu i pozorničku djelatnost, sektorski i operativni rad izvođenjem navedene akcije, cilj je da se spriječi svaki oblik prosjačenja novca od turista i građana na javnim mjestima na području Budve, a naročito na lokacijama Starog grada i ugostitljskih objekata u njegovoj blizini, na šetalištu, zatim platou ispred glavne gradske Pošte, ispred diskoteka van užeg gradskog jezgra, kao i na drugim mjestima”, naglasio je Kadović.

Kako ističe, u situacijama gdje se maloljetna lica i djeca zateknu u prosjačenju ili borave na javnim mjestima bez pratnje roditelja ili staratelja, policijski službenici će ih dovoditi u službene prostorije i po mogućnosti odmah obavještavati njihove roditelje ili staratelje.

“U slučaju nemogućnosti angažovaćemo i uključivati socijalne radnike radi prikupljanja obavještenja od takvih lica i odvođenja u odgovarajuću socijalnu ustanovu za zbrinjavanje mladih i djece, predaje roditeljima ili starateljima, po prikupljenim obavještenjima od istih radi procesuiranja zbog propuštenog nadzora i drugih prekršaja ili krivičnog djela”, naveo je Kadović, dodajući da će u službene prostorije službenim vozilima i civilnim i policijskim dovoditi sva lica koja se zateknu da prosjače ili vrše krivična djela, odnosno za koja se utvrdi da ilegalno borave u Crnoj Gori.

“I punoljetna i maloljetna, uključujući i djecu bez nadzora roditelja ili staratelja, a protiv njihovih roditelja i staratelja po završenoj obradi i dokumentovanju podnosiće se odgovarajuće prijave iz oblasti porodičnog nasilja”, poručio je Kadović.

Podsjetimo, lokalna akcija "Prosjak 2019", otpočela je 15. juna, i trajaće do kraja turističke sezone, tačnije do 1. oktobra.