25-11-2021

Odlučno reagovati na svaki nagovještaj nasilja nad ženama

Institucije treba civilizovano i odlučno da reaguju na svaki nagovještaj nasilja i diskriminacije nad ženama, savjesno koristeći do kraja sve mehanizme pravne države, poručio je premijer Zdravko Krivokapić.

Odlučno reagovati na svaki nagovještaj nasilja nad ženama | Radio Televizija Budva

On je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, rekao da najsvježiji primjeri u Crnoj Gori, okončani najtežim posljedicama po žrtve, porodice i državu, ukazuju da je lanac odgovornosti dugačak i neprekinut.

„Od karike koja se odnosi na preventivno djelovanje, do one koja se odnosi na sudsku i izvršnu vlast - očigledno je da su sveukupni mehanizmi eliminacije i zaštite od nasilja zakazali“, dodao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prilika je da se preispita i odlučnije i otvorenije iskaže odnos prema verbalnom, psihičkom ili fizičkom nasilju i posljedicama koje, kako je kazao, nekada nepopravljivo, ostavljaju za sobom.

Krivokapić je istakao da dosljedno poštovanje principa rodne ravnopravnosti, emancipacija žena i njihova inkluzija na svim nivoima i u svim društvenim segmentima, zahtijeva dodatni napor koji su dužni da ulože zakonodavna, pravosudne, izvršne, upravljačke, socijalne i obrazovne institucije.

Trenutak je, kako je naveo, da se na svaki, i verbalni zametak nasilja i diskriminacije, nad bilo kojom ženom, reaguje civilizovano i vrlo odlučno, savjesno koristeći do kraja, sve mehanizme pravne države.

„Dokazujući da nismo društvo nedodirljivih i nekažnjivih, boreći se za pravedniju, bogatiju i prosperitetniju, državu socijalne jednakosti, izborićemo se i za Crnu Goru bez nasilja“, rekao je Krivokapić.

On je rekao da je siguran da će dodatno prosvjetno angažovanje, brižnija socijalna zaštita, pravni lijekovi i njihova pravovremena i dosljedna primjena, siguran sam, sasvim ozdraviti crnogorsko društvo.

„Pa i ženama i djeci, i svim građanima, bez obzira na pol, uzrast, vjeru, naciju ili ideološko usmjerenje, u potpunosti pružiti sigurnost, ugled i dostojanstvo", dodao je Krivokapić.