30-11-2020

Održan četvrti online sastanak partnera TUNE UP projekta

Predstavnice Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, Dr Dragana Drakulović i Dr Slavica Petović, učestvovale su prošle nedjelje na četvrtom online sastanku partnera TUNE UP projekta: Unapređivanje više nivoa upravljanja u cilju usklađivanja zaštite biodiverziteta morskih područja (Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas).


Foto: ucg.me

Sastanak je, kako je saopšteno iz Instituta, organizovao jedan od projektnih partnera, FAMP- Andaluzijska federacija gradova i provincija.

"TUNE UP je multimodularni projekat koji se realizuje u okviru Intereg MED Programa, a bavi potrebom za strateškim i kolaborativnim pristupom u upravljanju i zaštiti biodiverziteta, testiranjem i kapitalizacijom alata za upravljanje na osnovu iskustava iz ugovora o Rijeka/Močvara u okviru INTERREG projekta MED WETNET. TUNE UP je zasnovan na vertikalnoj i horizontalnoj usaglašenosti, radi postizanja koordinacije između institucija na svim uključenim nivoima, kao i na integrisanju finansiranja, resursa i planova. Zapravo će projekat osigurati veću koordinaciju među učesnicima i donosiocima odluka, ograničavajući sukobe između očuvanja i ekonomskih pitanja, te će poboljšati zaštitu biodiverziteta", navodi se u saopštenju.

Ciljevi projekta su, kako se dodaje, sveobuhvatna zaštita biodiverziteta i integralno upravljanje, kao i prevladavanje slabosti u upravljanju zaštićenim mediteranskim područjima (MPA) koje proizlaze iz preklapanja socijalnih, ekonomskih i prirodnih komponenti, osiguravanje veće koordinacije među učesnicima i donosiocima odluka, jačanje mreže Med MPAs (Mreža zaštićenih područja na Mediteranu), poboljšanje morskog i obalnog biodiverziteta, smanjenje sukoba interesa između potrebe očuvanja prirode i socijalno-ekonomskih pitanja, poboljšanje valorizacije prirodne baštine i zaštita struktura i usluga ekosistema.

"Tema sastanka održanog 26.novembra bila je dosadašnja finansijska realizacija projekta- usaglašavanje i predstavljanje, a zatim i prihvatanje prvog izvještaja projekta. U nastavku su projektni partneri predstavili aktivnosti u okviru radnih paketa koje su realizovali u prvom izvještajnom periodu, te najavili aktivnosti za naredni period sa naglaskom na one koje se odnose na njihova pilot područja", kaže se u saopštenju.

U okviru Interreg MED programa, TUNE UP projekat realizuje 12 organizacija iz sedam mediteranskih zemalja- Grčke, Španije, Francuske, Italije, Slovenije i Crne Gore. Projekat je počeo u novembru 2019. godine i trajaće do juna 2022. godine.