26-11-2016

Održana Međunarodna benčmarking radionica u Budvi

JP „Regionalni Vododvod Crnogorko primorje“, Budva je u saradnji sa Dunavskim programom za vode koji predvode Svjetska banka i Međunarodno udruženje vodovoda u slivu rijeke Dunav (IAWD) i Evropskom benčmarking saradnje (EBC) uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma i Udruženja vodovoda Crne Gore bio domaćin dvodnevne međunarodne benčmarking radionice IB2015 u Budvi, 24. i 25. novembra 2016.

Održana Međunarodna benčmarking radionica u Budvi | Radio Televizija Budva

"Strukturne promjene predstavljaju trend današnjice. Benčmarking, kao tehnika učenja na tuđim iskustvima, predstavlja moćno sredstvo za unaprijeđenje konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća i uključivanje u tokove globalne ekonomije. Za unaprijeđenje svog poslovanja vodovodna preduzeća na Crnogorskom primorju su u prilici da iskoriste iskustva i znanja inostranih partnera, a sve u funkciji unapređivanja kvaliteta vlastitog poslovanja i postizanje konkurentnosti. Koncept benčmarkinga u tome ima izuzetno važno mjesto, jer predstavlja najjednostavniji put do postizanja najbolje prakse, kao preduslova poslovnog uspjeha.

Na konferenciji su pored učesnika iz regiona: Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Hrvatske bili prisuti učesnici iz Ukrajine, Bugarske i švedske kompanije „Sydvattena“.

Gospodin Stjepan Gabrić, predstavnik Svjetske banke, je naznačio da je ovo jedan veoma važan skup za Crnu goru i Crnogorsko primorje. Njegov značaj je prvenstveno u tome, što ima svrhu podsticanja određenih aktivnosti koje su polako pokrenute, a i počele da se realizuju u Crnoj Gori. Jedna od tih aktivnosti je regulacija vodosnabdijevanja, odnosno uvođenje struktura koje će na državnom nivou upravljati efikasnošću, tarifama i načinom na koji se pružaju te usluge. To je jedan evropski trend, koji je u ovom trenutku obuhvatio veći dio regije. U ovom trenutku Crna Gora i Makedonija se nalaze u fazi pripreme za implementaciju, u Hrvatskoj je implementacija već uznapredovala. Druga važna tema, koju je gospodin Gabrić istakao je ujedinjenje ili agregacija vodovoda. Svrha je da se postigne veći stupanj odživosti samog osiguranja usluga vodosnabdijevanja i da se to sve osigura uz jednu povoljniju cijenu. Pitanje agregacije vodovoda je malo složenije i u svijetu postoje različita iskustva. Hrvatska je u cjelosti osmislila način agregacije preduzeća, tako tako da prelazi sa nekih 125 vodovoda na vjerovatno nekih 25 vodovoda. Svoje izlaganje je završio zaključkom da se nada da će i Crne Gora, slijediti opšte trendove, koji u ovom trenutku postoje u regionu.

Gospodin Peter Dane, predstavnik EBC-a je izrazio veliko zadovoljstvo što ima priliku da prisustvuje radionicama benčmarkinga u Budvi i da svoja iskustva iz oblasti vodosnabdijevanja iz zapadne Evrope podijeli sa učesnicima ovog programa. Naglasio je da su sva vodovodna preduzeća širom Evrope, manje više u istoj situaciji bez obzira na različita okruženja u kojima oni funkcionišu, što proističe iz činjenice da se oni praktično bave svi istim poslom, da su svi tu da bi pružili dobru uslugu svojim klijentima, i upravo iz tog razloga je jako korisno da se sastaju, jer mogu puno da nauče jedni od drugih kroz razmjenu svojih iskustava i onoga što su iz svog rada naučili. Tokom svoje prezentacije je detaljno objasnio šta to znači proces benčmarkinga, čiji se suštinski cilj da se unaprijedi usluga koja se pruža potrošačima, a to može da se uradi kroz ramjenu znanja. Takođe je naglasio činjenicu da benčmarking nije aktivnost koja se uradi i sa tim je gotovo. Naprotiv, radi se o jednom konktinuiranom naporu, jer unapređenje servisa koji se pruža je priča koja se nikada ne završava. U tom smislu je jako važno da postoji posvećenost svih onih koji su se uključili u proces benčmarkinga.

Gospodin Dane je izdvojio specifičnost JP „Regionalni Vodovod Crnogorko primorje“, koje se nalazi u zaista posebnoj situaciji zato što obezbjeđuje vodosnabdijevanje za više opština i ima lokalna preduzeća koja tu vodu preuzimaju i dalje distribuiraju, otuda je za njih teško da nađu nekoga na osnovu čijih iskustava se može učiti. Ipak nije nemoguće, dodao je on, jer u Evropi i na drugim mjestima postoje slična preduzeća, recimo u Švedskoj, zatim u Lisabonu, a u okviru ovog programa uključeno je i jedno Izraelsko preduzeće, koje posluje na sličan način. Zbog toga je od velikog značaja da se nađu i kroz ovakve inicijative upare ona preduzeća koja se nalaze u sličnoj situaciji, kako bi mogli jedni od drugih da uče.

Gospodin Philipe Weller, predstavnik IAWD, je prvenstveno predstavio IAWD - Međunarodno udruženje vodovoda u slivu rijeke Dunav, koju finansira Ministarstvo Finansija Austrije i Svjetska Banka iz Beča. To je organizacija čiji je glavni cilj razmjena iskustava, najboljih praksi što je upravo i cilj ovakvog skupa kao što je benčmarking radionica, gdje Crna Gora može da uči na osnovu iskustava koja su stečena u regionu Dunava. IAWD podstiče i pomaže saradnju preduzeća iz vodoprivrede radi razmjena najboljih praksi.

Aktivnosti IAWD su usmjerene u pravcu pružanja podrške vodovodnim preduzećima, u cilju pružanja što bolje usluge krajnjim potrošačima, davanju smjernica za kontrolu kvaliteta vode, kao i preradu odpadnih voda na efikasan način, i to sve na jedan ekonomski održiv način uz stalni rad na primjenjivanju najboljih praksi i novih znanja. Zaključio je da je to je veliki izazov, ne samo za vodoprivredni sektor u Crnoj Gori, već i za sve zemlje u ovom regionu. Iz tog razloga ovaj i slični skupovi su odlična prilika da se razmjenjuje znanje i da se neke naučene pouke na drugim lokacijama primjenjuju u svojoj zemlji.

Predstavnici Dunavskog programa za vode, Svjetske banke, Međunarodnog udruženja vodovoda u slivu rijeke Dunav (IAWD), Evropske benčmarking saradnje (EBC), MORT-a CG, Udruženja vodovoda Crne Gore, koji su sa jedne strane bili domaćini ovog međunarodnog skupa, kao i predstavnici vodoprivrede iz ostalih gradova Crne Gore, predstavnici iz regiona Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Švedske su iskazali visoke ocjene za organizaciju skupa od strane JP „Regionalni Vodovod Crnogrsko primorje“, Budva. Svi učesnici su iskazali punu podršku za dalju saradnju sa ovim državnim preduzećem, ali i drugim vodovodnim i komunalnim preduzecima, jer od projekta benčmarkinga komunalna oblast u CG moze osjetiti velike benefite na unaprijeđenju poslovanja i podizanju efikasnosti i kvaliteta vršenje javnih usluga od značaja za kvalitetniji život štanovnistva u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.