13-12-2018

Okrugli sto u okviru projekta "Etno lab"

Okrugli sto u okviru međunarodnog projekta "Etno lab" koji se bavi istraživanjem muzičke i plesne tradicije Paštrovića održaće se u subotu, u 17 časova u Spomen domu "Crvena komuna".

Okrugli sto u okviru projekta

Uz detaljniji pregled dosadašnjih istraživanja i navođenja kazivača koji su do sada učestvovali u projektu, na okruglom stolu će se moći čuti i vidjeti melodije, video zapisi i fotografije koje su do sada nastale u svrhu istraživanja plesne i muzičke tradicije Paštrovića.

Okrugli sto je otvoren za javnost, kazivače i sve zainteresovane. Kako je ovaj projekat posvećen zajednici, izuzetno nam je značajno da se svi zainteresovani uključe, i svojim predlozimai sugestijama utiču na dalji tok istraživanja.
Moderatorka okruglog stola će biti Milica Stanić Radonjić, master komunikologije.
Na projektu „Etno lab“ učestvuje više referentnih etnomuzikologa, etnokoreologa, etnologa i antropologa, kao i drugih stučnjaka i istraživača u domenu kulturne baštine, koji žive i rade u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini: dr Zlata Marjanović (Akademija umjetnosti, Banja Luka), doc. dr Dragica Panić Kašanski (Akademija umjetnosti, Banja Luka), doc. dr Vesna Karin (Akademija umetnosti, Novi Sad), asistentkinja doktorantkinja Martina Karin (Akademija umetnosti, Novi Sad), istraživač saradnik doktorand Miloš Rašić (Etnografski institut SANU, Beograd), Davor Sedlarević, spec. vaspitač tradicionalnih igara (JU Centar za kulturu – KUD „Mijat Mašković“, Kolašin), Ljubica Radović stundentkinja master studija etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i mnogi drugi.

Stručni saradnici na projektu su Dušan Medin, dipl. arheolog i master menadžer u kulturi, na doktorskim studijama arheologije na Fakultetu humanističkih studija Primorskog fakulteta u Kopru (Republika Slovenija), koji je takođe višegodišnji istraživac materijalne i nematerijalne kulturne bastine Paštrovica, Milica Stanić Radonjić, master komunikologije (JU Muzeji i galerije Budve), Itana Lalović, dipl. etnolog i antropolog i savjetnica za marketing (JU Muzeji i galerije Budve) i Ivana Vasiljević, sekretarka udruženja.

Kordinatorka projekta je Mila Medin, izvršna direktorica Društva za kulturni razvoj „Bauo”, kojoj će pomoć u koordinaciji i organizaciji pružiti 5 volontera.

U toku trajanja projekta, učesnici će obići više paštrovskih lokaliteta zarad upoznavanja sa tradicijom i baštinom ovog kraja i intervjuisanja lokalnog stanovništva. Kao i prošle godine, očekuje se da će rezultati istraživanja afirmisati bogatu i reprezentativnu nematerijalu kulturnu baštinu Paštrovića, kojoj i pored dosadašnjih saznanja i rezultata, tek predstoji multidisciplinarno naučno izučavanje i valorizacija.

Ovaj projekat drugu godinu zaredom organizuje Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru. Projekat su podržali Opština Budva, HG Budvanska rivijera i Turistička organizacija opštine Budva, dok je pomoć pružila i JU Muzeji i galerije Budve.