14-05-2020

Ombudsman: Ministarstvo prosvjete mature organizuje u skladu sa zakonom

Kancelarija Ombudsmana dala je mišljenje u vezi sa organizacijom ovogodišnjih maturskih i stručnih ispita, a nakon obraćanja profesorice jedne škole i jednog broja učenika, između ostalog sa zaključkom da je „Ministarstvo prosvjete postupilo u skladu sa zakonom“, te da nema elemenata koji ukazuju na povredu prava na obrazovanje.

Ombudsman: Ministarstvo prosvjete mature organizuje u skladu sa zakonom | Radio Televizija Budva

Navodi se i da „Održavanje predviđenih ispita u donekle izmijenjenim oklnostima, ne predstavlja kršenje garantovanih prava“.

Ministarstvu je ukazano da treba da pojača aktivnosti u dijelu obezbjeđivanja potpunih informacija djeci.

To je odgovoreno iz Ministarstva prosvjete na pitanja u vezi sa organizacijom maturskih ispita.

„Zaštitnik jeste dao mišljenje o organizaciji maturskih ispita, i, ukazujući nam konstruktivno na sasvim realne potrebe za unapređenjem učenja na daljinu, konstatovao da nema povrede zakona kada je riječ o organizaciji Ispita“, rečeno je u Ministarstvu. K

ako je navedeno u Mišljenju „Zaštitnik je mišljenja da je nadležno Ministasrtvo preduzelo odgovarajuće mjere i radnje u cilju stvaranja uslova za organizaciju polaganja obaveznih maturskih i/ili stručnih ispita u školskoj 2019/20 godini“

„Zaštitnik konstatuje da je crnogorski obrazovni sistrem u veoma kratkom roku odgovorio na izazov uspostavljanja nastavka obrazovnog procesa, u okolnostima koje je diktirala situacija, prateći međunarodna iskustva i preporučenu praksu. Koliko smo u tome uspjeli tek će se vidjeti, ali zasigurno smatramo da je obrazovni sistem odgovorio izazovu na najbolji način, u odnosu na kapacitete kojima je raspolagao“, navodi se u saopštenju ombudsmana.

Navedeno je takođe da je u organizaciji nastave na daljinu bilo propusta u smislu dostupnosti, jer su određeni đaci imali pristup svim kanalima – aplikacijama, platformamama i dr, a drugi samo televiziji.

Ipak, kako se konstatuje, prema istraživanjima, 96% domaćinstava posjeduje TV uređaj, 94 odsto domaćinstava pojeduje smartfon, a 75 odsto domaćinstava kompjuter ili laptop, rečeno nam je u Ministarstvu.

Zaštitnik je konstatovao i da učenici ni nijesu dovedeni u zabludu u vezi sa organizovanjem maturskih ispita. „Zaštitnik smatra da Ministarstvo prosvjete nije unijelo zabunu“.

Istaknuto je pak da period između zakazanih ispita jeste značajno kraći od uobičajenog, što može uticati na kvalitet pripreme učenika, ali da je, prema izjašnjenju Ministarstva.

„Ovaj način organizacije bio najpovoljniji u datim okolnostima, imajući u vidu zakonske odredbe i važnost ispita, kao i stvaranje uslova za nastavak školovanja“.

„Imajući u vidu trenutnu situaciju i zakonski okvir, Zaštitnik je mišljenja da održavanje predviđenih ispita u donekle izmijenjenim oklnostima, ne predstavlja kršenje garantovanih prava. Posebno imajući u vidu, da je Ministarstvo prosvjete, uvažavajući zahtjeve učenika, donijelo odluku da učenici ne odgovaraju na pitanja iz testa koja se odnose na materiju iz IV klasifikacionog perioda. Zaštitnik ukazuje da Ministarstvo prosvjete i institucije koje su uključene u organizaciju polaganja završnih ispita u školskoj 2019/2020 pojačaju svoje aktivnosti u dijelu obezbjeđivanja pravovremenih i cjelovitih informacija djeci“, zaključuje se u saopštenju ombudsmana.