23-02-2018

Opština Budva brine o mladima

"Oformljena je Radna grupa koja ima zadatak da u skladu sa Zakonom o mladima Crne Gore, Nacionalnom strategijom za mlade 2018-2021, izradi nacrt Opštinske strategije, koji treba da sadrži analizu postojećeg stanja, ciljeve, aktivnosti i plan implementacije", navela je koordinatroka te Radne grupe, Katarina Vukadinović.

Opština Budva brine o mladima | Radio Televizija Budva

Opština Budva pristupiće izradi nacrta Strategije za mlade opštine Budva u periodu 2018-2021.

Kako Vukadinović navodi, Opština je obavezna da donese tu strategiju, pa je to okosnica koja može pomoći da sve aktivnosti mladih budu na jednom mjestu, i da budu donesene od strane ljudi koji su stručni u svijim oblastima.

Za izradu nacrta Opštinske strategije formirala se radna grupa u čijem sastavu su predstavnici institucija iz oblasti obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja, bezbijednosti, kulture, sporta i dr., kao i predstavnici nevladinih organizacija sa sjedištem u Budvi koje se bave pitanjima mladih, predstavnici mladih.

"Plan je da do juna donesemo Nacrt strategije, koja će sadržati aktivnosti iz raznih oblasti. Prošla strategija je sadržala devet, a sad ćemo vidjeti na kojim poljima ćemo se sve baviti", zaključila je Vukadinović.