23-11-2021

Opština Budva donijela Kadrovski plan za 2021. godinu

Opština Budva donijela je Kadrovski plan za 2021. godinu.

Opština Budva donijela Kadrovski plan za 2021. godinu | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

Kako su kazali iz Opštine, u ovom aktu se nalaze planovi za 20 opštinskih organa.

Kadrovski plan Opštine Budva za 2021. godinu je prikazan u tabelarnom formatu i sadrži podatke o:

- sistematizovanim radnim mjestima prema zvanjima i kategorijama

- broju zaposlenih državnih službenika, odnosno namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, prema zvanjima i kategorijama

- broju potrebnih državnih službenika, odnosno namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, po zvanjima i kategorijama

- broj potrebnih pripravnika prema nivou kvalifikacije obrazovanja

"U organima lokalne uprave Opštine Budva ukupno je sistematizovano radnih mjesta za 492 izvršioca. Ukupan broj zaposlenih izvršilaca je 302, od čega na neodređeno vrijeme 271, a na određeno 31 izvršilac", navodi se, pored ostalog, u Kadrovskom planu.

Kompletan dokument možete pročitati u PDF formatu na linku:https://budva.me/sites/default/files/PDF/Novosti/2021-11-23-kadrovski-plan.pdf