26-11-2018

Opština Budva nije nadležna za privremene objekate u zoni morskog dobra

Iz Opštine Budva su reagovali povodom velikog broja zakupaca privremenih objekata u zoni morskog dobra koji upućuju zahtjeve i inicijative Opštini, navodeći da smatraju neprimjerenim upućivanje tih zakupaca na njih, pogotovo, kako ističu, od strane onih koji su za to nadležni i plaćeni, te da ukoliko nemaju volje, snage ili kapaciteta da donesu odluke, vrate nadležnost Opštini koja će donijeti neophodne odluke.

Opština Budva nije nadležna za privremene objekate u zoni morskog dobra | Radio Televizija Budva

"Opšte je poznata činjenica da Opština Budva nema nikakvih nadležnosti u zoni Morskog dobra i da Vlada Crne Gore, to jest MORT i JP Morsko dobro Crne Gore u skladu sa važećim propisima donose Program postavljanja privremenih objekata u zahvatu Morskog dobra. Iako je to, vjerujemo, svima poznata činjenica, u poslednje vrijeme JP Morsko Dobro, ali i veliki broj zakupaca privremenih objekata upućuju zahtjeve i inicijative Opštini Budva.

Smatramo neprimjerenim upućivanje zakupaca na Opštinu, pogotovo od strane onih koji su za to nadležni i plaćeni, tj. to im je posao. Ukoliko nemaju volje, snage ili kapaciteta da donesu odluke, neka vrate nadležnost Opštini i mi ćemo donijeti neophodne odluke.

Opština Budva je ozbiljna institucija i kao neko ko upravlja destinacijom i utiče na turističku ponudu koju plasiramo napravila je svoje izbore u pogledu izgleda i ponude naše destinacije u sledećih pet godina", navodi se u saopštenju Opštine Budva.

Kako se ističe u saopštenju, dvije godine na vlasti sadašnje koalicije, dakle dva ljeta (2017. i 2018.) napravljeni su kompromisi i sa ciljem da se na postepen način smanji broj lokacija i tako možda u periodu od nekoliko godina dodje do željenog stanja. Takav pristup nije naišao na odobravanje stručne i laičke javnosti, iskreno i objektivno, stanje na terenu nije bilo dobro.

"Sada smo novim zakonskim rješenjim suočeni sa činjenicom da se Program donosi za period 2019-2023, dakle, na pet godina. Uzimajući u obzir sve, nadležni Sekretarijat za urbanizam je obavio Postupak prethodnog konsultovanja, nakon čega je raspisana javna rasprava. Na javnoj raspravi u sali Skupštine opštine, održanoj 7. novembra 2018. godine, predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović, potpredsjednik Opštine Vladimir Bulatović, Sekretar sekretarijata za urbanizam Stevo Davidović sa saradnicima i Glavna gradska arhitektica Ana Samardžić su puna četiri sata branili naš stav i Nacrt programa postavljanja privremenih objekata u opštini Budva.

Svakome ko je pokazao interesovanje i uputio pitanje ili zamjerku je argumentovano i javno odgovoreno. Podvlačimo da nam takav pristup i izbor nije bio zakonska obaveza. Imajući u vidu sve što je o pitanju privremenih objekata, njihovog broja i izgleda rečeno unazad dvadeset godina, pogotovo od strane turističke struke, veliki broj kritika ambijenta i ponude Budve kao destinacije, ali i naših promišljanja i vizije kako Budva treba da izgleda i gdje turistički da se kreće mi smo dokument završili, i poslali na saglasnost nadležnom ministrastvu,kako to nalaže Zakon", navodi se u saopštenju.

Ovaj dokument prati i nekoliko vrlo važnih odluka u skladu sa novim zakonskom regulativom.

"Opština Budva koja predlaže ovaj strateški dokument garantuje da niko nije po bilo kojem osnovu diskriminisan i da je ono što predlažemo apsolutno neopterećeno političkim ili bilo kojim drugim interesom. To smo vrlo ubjedljivo prezentovali na već pomenutoj javnoj raspravi.

Rez koji je napravljen je radikalan i taj dokument treba da posluži kao inicijalna kapisla da stvari u Budvi konačno krenu u nekom drugom pravcu, u pravcu ozbiljne turističke destinacije i ponude.

Naglašavamo da ukoliko to sada ne bude urađeno, onda će idućih pet sezona izgled našeg šetališta i naše ponude biti loš i tek za pet godina ćemo ponovo doći u priliku da krenemo naprijed, tada vjerovatno iz mnogo teže pozicije.

Takođe, ukoliko ne bude izglasan ovaj dokument, jasno je da jedno od osnovnih obećanja ove koalicije na vlasti neće biti ispunjeno i da će ona, u možda najvažnijem segmentu upravljanja, destinacijskom menadžmentu biti ocijenjena kao neuspješna. Što se tiče dijela opštine koji nije u našoj nadležnosti, od onih koji njime upravljaju tražimo javno da se odnesu na istovjetan način, da budu odgovorni, principijelni i odlučni i da naša Budva, koja čini polovinu turizma Crne Gore, zasija drugačijim sjajem iduće sezone", piše u saopštenju.

Iz Opštine poručuju da žele javno reći da se protive bilo kakvoj eventualnoj selektivnosti, te da treba biti vrlo jasan i transparentan.

"Na kraju, Opština Budva ne želi da se ponaša neozbiljno, neprincipijelno i licemjerno pa da zauzima jedan stav u okviru svoje jurisdikcije, a drugi eventualno u zoni morskog dobra. Ili jedan stav javno, a drugi tajno. Sve mora biti javno, u zakonskim okvirima i potkrijepljeno argumentima, a što se Opštine Budva tiče - mi to javno garantujemo!", zaključuje se u saopštenju.