03-04-2019

Opština nudi podršku za proizvodnju i razvoj poljoprivrede

Sekretarijat za privredu Opštine Budva objavio je nekoliko javnih poziva za dodjelu podrške za proizvodnju i razvoj poljoprivrede.

Opština nudi podršku za proizvodnju i razvoj poljoprivrede | Radio Televizija Budva

Na osnovu Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede i Plana podsticajnih mjera za poljoprivredu za 2019. godinu, Sekretarijat za privredu Opštine Budva objavljuje Javne Pozive.

“Za dodjelu podrške za promociju poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda, podršku razvoju ruralnog turizma, podršku razvoju proizvodnje voćnih zasada, podršku proizvodnji i razvoju maslinarstva, podršku proizvodnji i razvoju vinogradarstva, podršku povrtarskoj proizvodnji, podršku razvoju pčelarstva, podršku razvoju organske proizvodnje, podršku podizanju zasada ljekovitog bilja, podršku stočarskoj proizvodnji, podršku razvoju ribarstva i podršku unapređenju lovstva.

Sa sadržajem javnih poziva zainteresovani se mogu upoznati na zvaničnom web site-u Opštine Budva www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva.

Obrasce zahtjeva za dodjelu podrške za svaku pojedinačnu navedenu oblast moguće je dobiti na šalteru Građanskog biroa Opštine, na adresu Trg Sunca br. 3 ili preuzeti sa web site-a Opštine Budva.

U obrascima precizno je navedeno koju dokumentaciju treba priložiti uz ispunjen obrazac.

Za podršku razvoju proizvodnje voćnih zasada, podršku proizvodnji i razvoju maslinarstva, podršku proizvodnji i razvoju vinogradarstva, podršku povrtarskoj proizvodnji, podršku razvoju organske proizvodnje, podršku podizanju zasada ljekovitog bilja, podršku stočarskoj proizvodnji, podršku razvoju ribarstva i podršku unapređenju lovstva, trajanje javnog poziva je do 14.06.2019. godine.

Za promociju poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda, podršku razvoju ruralnog turizma i podršku razvoju pčelarstva, javni poziv traje do 02.09.2019. godine.”