12-04-2019

Opština raspisala konurs za sufinasniranje sportskih djelatnosti

Sekretarijat za društvene djelatnosti Budva raspisao je javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih djelatnosti koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu.

Opština raspisala konurs za sufinasniranje sportskih djelatnosti | Radio Televizija Budva

Na osnovu odluke o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz budžeta sportskim subjektima za 2019. godinu Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva raspisuje javni poziv: za sufinasniranje programa rada sportskih klubova, za sufinansiranje rada sportsko-rekreativnih klubova, za sufinansiranje rada sportskih klubova osoba sa invaliditetom i za sufinansiranje programa rada školskih sportskih društava.

Predmet Konkursa za javne pozive je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Budva, za sufinansiranje programa rada sportskih klubova, na osnovu Odluke o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz budžeta Opštine.

Pravo učešća na Konkursu imaju svi sportski, sportsko-rekreativni, sportski klubovi za osobe sa invaliditetom i sva školska sportska društva registrovana u Crnoj Gori, a sa sjedištem u Budvi, koji učestvuju u redovnom sistemu takmičenja u okviru grane sporte u skladu sa sportskim pravilima.

Prijava Konkursa se podnosi na propisanom obrascu Sekretarijata za društvene djelatnosti na kojem je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje.


Prijavni obrazac se može se preuzeti na sajtu Opštine Buvda, gdje se mogu pogledati i detalji ovog javnog poziva ili lično u kancelariji broj 20 u zgradi TQ Plaza V sprat, Sekretarijat za društvene djelatnosti.


Konkursi su otvoreni do 23.04.2019.godine.