12-08-2020

Osmić: SDP će se zalagati za stvaranje jake Budve

"Suočeni sa negativnim socijalno-ekonomskim posljedicama, izazvanim pandemijom korona virusa, period konsolidacije javnih finansija sa posebnim akcentom na oživljavanje realnog sektora i turizma kao vodećih grana crnogorske privrede, predstavlja neminovan slijed događaja. Budžet za narednu godinu se mora koncipirati na bazi realnih prihoda, koji će svakako i naredne godine biti u padu u odnosu na prethodne koje su bile rekordne, kada je Budva u pitanju", ocijenio je kandidat za odbornika na listi “SDP- Jaka Budva” Luka Osmić.

Osmić: SDP će se zalagati za stvaranje jake Budve | Radio Televizija Budva

“Svakako da će i kapitalni budžet biti nešto niži, uz oprez, da se unutar istog ugrade samo stavke koje su od vitalnog značaja za funkcionisanje lokalne samouprave. Takođe, treba insistirati na smanjenju tekuće potrošnje, ali uz dodatni napor da zadržimo određeni nivo finansiranja onih djelatnosti koje inače nijesu primarna obaveza lokalne samouprave, kao što su školstvo i zdravstvo”, ističe on.

Kako napominje, neophodno je obezbijediti dovoljna sredstva za funkcionisanje grada u domenu kulture, kao i za sport koji je od krucijalne važnosti za razvoj naše djece i omladine.

“SDP Budva će se u narednom četvorogodišnjem mandatu zalagati i za poboljšanje uslova za život djece i omladine sa smetnjama u razvoju, jer je socijalna politika jedan od osnovnih postulata naše partije. Socijaldemokratska partija (SDP) će se zalagati za izgradnju jakih institucija i finansijskog potencijala, kao ključnih faktora za stvaranje jake Budve, za jaku i Evropsku Crnu Goru”, naveo je Osmić.