12-03-2015

Ovjera licenci za spasilaštvo na vodi

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zakupce plaža i sve licencirane spasioce da na vrijeme obezbijede ovjeru licenci za spasilaštvo na vodi za tekuću 2015. godinu.

Ovjera licenci za spasilaštvo na vodi | Radio Televizija Budva

U tu svrhu, Nastavni Centar za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta Crne Gore obezbijedio je 14 termina za ovjeru licenci do 21.06.2015. godine i to osam termina u PRESS- sali SRC- Budva (bazen) i šest termina u Nastavnom Centru Crvenog Krsta u Sutomoru.

Prema evidenciji Nastavnog Centra za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta prošle godine izdato je 477 licenci za spasioce na vodi, a spasioci su dužni da svoje licence ovjere za 2015. godinu prije početka kupališne sezone i otvaranja kupališta. Izuzetno smo zadovoljni činjenicom da broj licenciranih spasilaca na vodi raste iz godine u godinu, tako da statistički podaci kažu da je u 2014. godini bilo 41 više spasilac u odnosu na prethodnu (2013.) godinu, kada je broj licenciranih spasilaca iznosio 436.

Provjera uključuje: znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti (ispitna završnana provjera kao na završnom ispitu poslije obuke), znanje iz teorije spasilaštva i znanje KPR reanimacije i pružanja prve pomoći. Maksimalni broj kandidata za ovjeru licence po terminu je 20 kandidata. Spasilac – kandidat za ovjeru dužan je da se prijavi Nastavnom Centru za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta za termin ovjere najkasnije 5 dana prije termina održavanja ovjere. Kandidat koji ovjerava licencu treba da dostavi Licencu i Potvrdu o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).

Shodno Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta, spasilačka služba mora biti organizovana od najmanje: "jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 28/06), na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima".

Više informacija može se naći na sajtu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore www.morskodobro.com.