07-04-2021

Pejović izabran za v.d. direktora Mediteran reklama

Ivan Pejović, kadar Demokrata, imenovan je za vršioca dužnosti izvršnog direktora preduzeća "Mediteran reklame".Foto: Privatna arhiva

Ivan Pejović rođen je 25.10.1981. na Cetinju. Završio je fakultet za poslovni menadžment u Beogradu, od 2008. do 2021. radio u Mikrokreditnoj Finansijskoj Instituciji "Alter Modus" na poziciji Viši kreditni savjetnik za pravna i fizicka lica.

U periodu od 2017. do 2019. bio na poziciji predsjednika Savjeta JU Muzeji i galerije Budve.

Na funkciju v.d. izvršnog direktora DOO "Mediteran reklame" imenovan je 01.04.2021.godine.

Za članove Odbora direktora preduzeća imenovani su Đuro Zec, Miodrag Radonić, Milena Kažanegra, Ivana Rebić i Stevan Midorović.